ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Rameshng/list of article

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇത് പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നോ? User:Shijualex/5 ൽ ചുവന്ന കണ്ണികൾ മാത്രമായി കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പഴേ ഉണ്ടല്ലോ -- റസിമാൻ ടി വി 11:42, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2009 (UTC)