ഇന്ത്യൻ ബോ‌ർഡ് ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഭാരതീയ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഒരു ഉപദേശകസംഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ബോ‌ർഡ് ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ് അഥവാ IBWL.1952ലാണ് ഇത് രൂപവത്ക്കരിച്ചത്.എന്നാൽ ആദ്യം ഈ സംഘടനയുടെ പേര് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് വൈൽഡ്‌ലൈഫ് എന്നായിരുന്നു.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

കൂടുതൽ അറിവിന്[തിരുത്തുക]