Jump to content

അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉറപ്പുനല്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൗലികാവകാശമാണ് അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം. ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റുകൾ പ്രധാനമായും ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് നിലക്കൊള്ളുന്നത്. ശക്തമായ വിമർശനം ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ സുഗമമായ നിലനില്പിനത്യാവശ്യമാണ്. ഭരണഘടനയുടെ 19-ആം വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ പൗരൻമാർക്ക് മൗലികമായ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പു നല്കുന്നു. ഇതിൽ 19(1) (a) അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം പൌരൻമാർക്ക് ഉറപ്പു നല്കുന്നതാണ്.

ജനാധിപത്യത്തിൽ[തിരുത്തുക]

ഒരു പൗരന് അയാളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആശയങ്ങൾ നിർഭയമായും അസന്ദിഗ്ധമായും പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്യം. ഈ സ്വാതന്ത്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരണസ്വാതന്ത്യവും മറ്റുതരത്തിലുള്ള ആശയപ്രകടനസ്വാതന്ത്യവും ഉൾ പ്പെടും. പ്രസിദ്ധീകരണസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്യത്തിനെതിരാണ്. സുപ്രീംകോടതി മുൻപാകെ 1950-ൽ വന്ന രമേഷ്താപ്പറുടെ കേസിൽ മദ്രാസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് ക്രോസ്റോഡ് എന്ന പത്രം നിരോധിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ഉത്തരവ് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിധിച്ചു. പ്രസിദ്ധീകരണസ്വാതന്ത്ര്യം തടയുകയെന്നത് അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം തടയുകയെന്നതാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നിയന്ത്രണ വിധേയം[തിരുത്തുക]

എന്നാൽ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്യം അനിയന്ത്രിതമായ ഒന്നല്ല; മറ്റു മൗലികാവകാശങ്ങളെപ്പോലെ ഇതും നിയന്ത്രണവിധേയമാണ്. അനിയന്ത്രിതമോ പരിധിയില്ലാത്തതോ ആയ അവകാശം ഭരണഘടന ആർക്കും നല്കുന്നില്ല. ഭരണഘടനയുടെ 19(2) മുതൽ (6) വരെയുള്ള ഉപവകുപ്പുകൾ മൌലികാവകാശങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഈ നിയന്ത്രണപ്രക്രിയയെ ഭരണഘടനയിൽ നിർവചിച്ചിട്ടില്ല. ഉചിതമായ, അല്ലെങ്കിൽ യുക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുള്ള ഉപാധികൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് പ്രസ്തുത വകുപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്യത്തിൻമേലുള്ള ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളെ ഭരണഘടന പല അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1951-ലെ ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിപ്രകാരം 19-ആം വകുപ്പിന്റെ രണ്ടാം ഉപവകുപ്പിൽ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു നീതിപൂർവകമായ നിയന്ത്രണങ്ങളേർപ്പെടുത്താൻ നിയമനിർമ്മാണസഭയ്ക്കധികാരം നല്കി. ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭദ്രതയും അഖണ്ഡതയും; സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭദ്രത; അന്യദേശങ്ങളുമായുള്ള സുഹൃദ്ബന്ധം; പൊതുസമാധാനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ മാത്രമുള്ളതായിരിക്കണം.

ഭരണഘടന 16-ആം ഭേദഗതി (1963) മൂലം ഉൾക്കൊളളിച്ച ഒന്നാണ് ഇവയിൽ ആദ്യത്തേത്.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പ്രായോഗികഫലം അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു സാരമായ സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവുവരുത്തുകയാണെന്ന് ഒരു വിമർശനം ഉണ്ട്. ഇതു തെറ്റാണ്. കടിഞ്ഞാണിടാത്ത ഏതു സ്വാതന്ത്ര്യവും സമൂഹത്തിനു വളരെയേറെ സങ്കീർണതയും പ്രയാസങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ മാത്രമാണുതകുന്നത്. ഈ പരിമിതികൾ അപരിഹാര്യവുമാണ്. സുപ്രീംകോടതി വിവിധ കേസുകളിൽ ഈ പരിമിതികളെ, രാഷ്ട്രനന്മയെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

കടപ്പാട്: കേരള സർക്കാർ ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി പ്രകാരം ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളം സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലെ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പകർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസ്തുത ഉള്ളടക്കത്തിന് സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം&oldid=2280252" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്