ക്വാർക്ക് ഗ്ലുവോൺ പ്ലാസ്മ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(Quark–gluon plasma എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥയാണ്(state of matter) ക്വാർക്ക് – ഗ്ലുവോൺ പ്ലാസ്മ . പ്രപഞ്ചോൽപത്തിയുടെ ആദ്യനിമിഷങ്ങളിലുണ്ടായതായി അനുമാനിക്കുന്ന ദ്രവ്യരൂപമാണത്. ആറ്റങ്ങളോ തന്മാത്രകളോ രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്യന്തം ഉയർന്ന താപനിലയിലാണ് ഈ ദ്രവ്യരൂപമുള്ളത്. ശക്തമായ ന്യൂക്ലിയർ ബലവാഹികളായ ഗ്ലുവോണുകളുടെ കടലിൽ ക്വാർക്കുകൾ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. 2000ൽ സേണിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് കണികാ പരീക്ഷണശാലയിൽ വച്ച് ക്വാർക്ക് – ഗ്ലുവോൺ പ്ലാസ്മ എന്ന ദ്രവ്യാവസ്ഥയുടെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് 2015 ജൂണിൽ അവർ ഈ ദ്രവ്യാവസ്ഥ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ദ്രവ്യാവസ്ഥയ്ക്ക് ദ്രാവകങ്ങളുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളുമായി സമാനതകളുള്ളതായും ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി.

https://en.wikipedia.org/wiki/Quark%E2%80%93gluon_plasma