സംവാദം:വിൻസന്റ് വാൻഗോഗിന്റെ പകർപ്പുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ശീർഷകം പകർപ്പുകൾ (വിൻസെന്റ് വാൻഗോഗ്) എന്നു മാറ്റുന്നതാവും നല്ലത്. കാരണം ആശയദാരിദ്ര്യം അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വാൻഗോഗ് മറ്റു മികച്ച ചിത്രകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികൾ പകർത്തിയെഴുതുകയുണ്ടായി. ഇവയാണ് പിൽക്കാലത്തിൽ പകർപ്പുകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടത്. --Prabhachatterji (സംവാദം) 11:04, 3 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)