വിൻസന്റ് വാൻഗോഗിന്റെ പകർപ്പുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


പ്രധാന ലേഖനം: വിൻസന്റ് വാൻഗോഗ്
നൂൺ-റെസ്റ്റ് ഫ്രം മില്ലെറ്റ്(ആഫ്റ്റർ മില്ലെറ്റ്)
The Siesta
കലാകാ(രൻ/രി)വിൻസന്റ് വാൻഗോഗ്
വർഷം1890
തരംഓയിൽ പെയിന്റിങ്ങ്
സ്ഥലംമുസീ ഡി ഓർസെ, പാരീസ്

വിൻസന്റ് വാൻഗോഗിന്റെ പകർപ്പുകൾ എന്നത് വിൻസന്റ് വാൻഗോഗ് 1887 1890 കൾക്ക് മുമ്പായി നിർമ്മിച്ച ഒരുകൂട്ടം പെയിന്റിങ്ങുകളാണ്.