സംവാദം:മേറ്റ് (പണിയിട പരിസ്ഥിതി)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മാറ്റെ എന്നല്ലേ ഉച്ചാരണം? --അനൂപ് മനക്കലാത്ത് (സംവാദം) 11:30, 19 മാർച്ച് 2013 (UTC) ആണോ? തെളിവ്? --എസ്.ടി മുഹമ്മദ് അൽഫാസ് 06:21, 20 മാർച്ച് 2013 (UTC)