സംവാദം:മണക്കാട് (ഇടുക്കി)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Kerala population density map.jpg
കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് മണക്കാട് (ഇടുക്കി) എന്ന ഈ article.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല


കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ വലുതായതിനാൽ 1000ൽ കുറച്ച് ഗ്രാമങ്ങൾ മാത്രമേ കേരളത്തിലുള്ളു. എല്ലാഗ്രാമങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഓരോ കുറിപ്പു വേണമെന്ന് അഭിപ്രായമുള്ളതിനാലാൺ ഈ കുറിപ്പു ചേറ്ത്തത്.

--Unnikn 15:23, 5 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)