സംവാദം:ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Kerala population density map.jpg
കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലസർക്കാർ സൈറ്റിൽ ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്‌ chennampallippurampanchayat എന്നാണ്‌ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്?
എറണാകുളം ജില്ലയിലും ഒരു പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുണ്ട്. കിരൺ ഗോപി 08:56, 2 ജൂലൈ 2010 (UTC)[reply]

ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം എന്നുതന്നെയാക്കാം. --Vssun (സുനിൽ) 03:45, 6 ജൂലൈ 2010 (UTC)[reply]
checkY ചെയ്തു--കിരൺ ഗോപി 06:12, 6 ജൂലൈ 2010 (UTC)[reply]