സംവാദം:എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Cscr-candidate.png
ഈ ലേഖനം വിക്കിപീഡിയയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാകാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ലേഖനങ്ങൾക്കുള്ള നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നവയാകണം തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങൾ. ഈ ലേഖനം പ്രസ്തുത ഗണത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ യോഗ്യമാണോ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമറിയിക്കുക..

മത്ഭക്തിയുള്ള ????????? മതഭക്തിയുള്ള അല്ലേ? സൌന്ദര്യം/ സൗന്ദര്യം ? രാജ്യരക്ഷാമത്രിയുടെ / രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി? —ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 59.93.9.210 (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ)