വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഗ്രന്ഥാലയങ്ങൾ/ഗ്രന്ഥശാലകൾ? ഗ്രന്ഥശാല എന്നല്ലേ വ്യാപകമായ ഉപയോഗം? --Vssun 06:53, 13 ജനുവരി 2010 (UTC)

അർത്ഥം ഒന്നാണെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥശാലകൾ എന്ന് വർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 08:01, 13 ജനുവരി 2010 (UTC)