വൊലൊഫ് ഭാഷ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വൊലൊഫ് ഭാഷ സെനെഗൽ, ഗാംബിയ, മൗറിത്താനിയ എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും വൊലൊഫ് ജനതയുടെയും ഭാഷയാണ്. ഇതിന്റെ അടുത്ത ഭാഷകളായ, സെറെർ, ഫുല ഭാഷകളെപ്പോലെ ഇതും നൈജർ-കോംഗോ ഭാഷാകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സെനെഗാംബിയൻ കൈവഴിയിൽപ്പെടുന്നു. മറ്റു സബ് സഹാറൻ ഭാഷകളെപ്പോലെ വൊലൊഫ് ഭാഷ ശബ്ദവ്യതിയാനഭാഷയല്ല.

ലെബു ജനതയുടെ ഭാഷയായാണ് വൊലൊഫ് ഭാഷ ഉദ്ഭവിച്ചത്. [1][2] സെനഗലിലെ ഭാഷകളിലേറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷകളിലൊന്നാണിത്. അവിടെ 40% പേർ ഈ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു.

ഇതും കാണൂ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Falola, Toyin; Salm, Steven J. Urbanization and African cultures. Carolina Academic Press, 2005. ISBN 0-89089-558-9. p 280
 2. Ngom, Fallou. Wolof. Lincom, 2003. ISBN 3-89586-845-0. p 2

പുസ്തകസൂചി[തിരുത്തുക]

Linguistics
 • Omar Ka: Wolof Phonology and Morphology. University Press of America, Lanham, Maryland, 1994, ISBN 0-8191-9288-0.
 • Mamadou Cissé: "Graphical borrowing and African realities" in Revue du Musée National d'Ethnologie d'Osaka, Japan, June 2000.
 • Mamadou Cissé: "Revisiter 'La grammaire de la langue wolof' d'A. Kobes (1869), ou étude critique d'un pan de l'histoire de la grammaire du wolof.", in Sudlangues Sudlangues.sn Archived 2006-12-16 at the Wayback Machine., February 2005
 • Leigh Swigart: Two codes or one? The insiders' view and the description of codeswitching in Dakar, in Carol M. Eastman, Codeswitching. Clevedon/Philadelphia: Multilingual Matters, ISBN 1-85359-167-X.
 • Fiona McLaughlin: "Dakar Wolof and the configuration of an urban identity", Journal of African Cultural Studies 14/2, 2001, p. 153–172
 • Gabriele Aïscha Bichler: "Bejo, Curay und Bin-bim? Die Sprache und Kultur der Wolof im Senegal (mit angeschlossenem Lehrbuch Wolof)", Europäische Hochschulschriften Band 90, Peter Lang Verlagsgruppe, Frankfurt am Main, Germany 2003, ISBN 3-631-39815-8.
Grammar
 • Pathé Diagne: Grammaire de Wolof Moderne. Présence Africaine, Paris, France, 1971.
 • Pape Amadou Gaye: Wolof: An Audio-Aural Approach. United States Peace Corps, 1980.
 • Amar Samb: Initiation a la Grammaire Wolof. Institut Fondamental d'Afrique Noire, Université de Dakar, Ifan-Dakar, Sénegal, 1983.
 • Michael Franke: Kauderwelsch, Wolof für den Senegal – Wort für Wort. Reise Know-How Verlag, Bielefeld, Germany 2002, ISBN 3-89416-280-5.
 • Michael Franke, Jean Léopold Diouf, Konstantin Pozdniakov: Le wolof de poche – Kit de conversation (Phrasebook/grammar with 1 CD). Assimil, Chennevières-sur-Marne, France, 2004 ISBN 978-2-7005-4020-8.
 • Jean-Léopold Diouf, Marina Yaguello: J'apprends le Wolof – Damay jàng wolof (1 textbook with 4 audio cassettes). Karthala, Paris, France 1991, ISBN 2-86537-287-1.
 • Michel Malherbe, Cheikh Sall: Parlons Wolof – Langue et culture. L'Harmattan, Paris, France 1989, ISBN 2-7384-0383-2 (this book uses a simplified orthography which is not compliant with the CLAD standards; a CD is available).
 • Jean-Léopold Diouf: Grammaire du wolof contemporain. Karthala, Paris, France 2003, ISBN 2-84586-267-9.
 • Fallou Ngom: Wolof. Verlag LINCOM, Munich, Germany 2003, ISBN 3-89586-616-4.
 • Sana Camara: Wolof Lexicon and Grammar, NALRC Press, 2006, ISBN 978-1-59703-012-0.
Dictionaries
 • Diouf, Jean-Leopold: Dictionnaire wolof-français et français-wolof, Karthala, 2003
 • Mamadou Cissé: Dictionnaire Français-Wolof, L’Asiathèque, Paris, 1998, ISBN 2-911053-43-5
 • Arame Fal, Rosine Santos, Jean Léonce Doneux: Dictionnaire wolof-français (suivi d'un index français-wolof). Karthala, Paris, France 1990, ISBN 2-86537-233-2.
 • Pamela Munro, Dieynaba Gaye: Ay Baati Wolof – A Wolof Dictionary. UCLA Occasional Papers in Linguistics, No. 19, Los Angeles, California, 1997.
 • Peace Corps Gambia: Wollof-English Dictionary, PO Box 582, Banjul, the Gambia, 1995 (no ISBN, available as PDF file Archived 2010-01-05 at the Wayback Machine. via the internet; this book refers solely to the dialect spoken in the Gambia and does not use the standard orthography of CLAD).
 • Nyima Kantorek: Wolof Dictionary & Phrasebook, Hippocrene Books, 2005, ISBN 0-7818-1086-8 (this book refers predominantly to the dialect spoken in the Gambia and does not use the standard orthography of CLAD).
 • Sana Camara: Wolof Lexicon and Grammar, NALRC Press, 2006, ISBN 978-1-59703-012-0.
Official documents
 • Government of Senegal, Décret n° 71-566 du 21 mai 1971 relatif à la transcription des langues nationales, modifié par décret n° 72-702 du 16 juin 1972.
 • Government of Senegal, Décrets n° 75-1026 du 10 octobre 1975 et n° 85-1232 du 20 novembre 1985 relatifs à l'orthographe et à la séparation des mots en wolof.
 • Government of Senegal, Décret n° 2005-992 du 21 octobre 2005 relatif à l'orthographe et à la séparation des mots en wolof.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വൊലൊഫ്_ഭാഷ&oldid=3645796" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്