വിക്കിപീഡിയ:സംശോധനാ യജ്ഞം/സിന്ധു നദീതടസംസ്കാരം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സിന്ധു നദീതടസംസ്കാരം വിശദമായ ലേഖനമാണ്‌. എന്നാൽ അവലംബം ആവശ്യമുള്ള ഏറെ വചനങ്ങളുണ്ട്. ചില ഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇവ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ലേഖനത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിലെത്തിക്കാനാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. സംശോധനായജ്ഞത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 16:47, 21 ഡിസംബർ 2009 (UTC)[reply]