വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിമീഡിയ-2030 - ആഗോളനയരൂപീകരണം/കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Go to English version
Wikimedia 2030 Strategy Discussion.png
ആമുഖം   കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ   കാര്യപരിപാടി   അനുബന്ധപരിപാടി   പങ്കെടുക്കുന്നവർ   അവലോകനം   പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ   കണ്ണികൾ


വിക്കിമീഡിയ-2030 - ആഗോളനയരൂപീകരണം

  • പരിപാടി: വിക്കിമീഡിയ-2030 - നയരൂപീകരണത്തിനുള്ള ഒരു ചർച്ചായോഗം
  • തീയതി: 2017 ജൂലൈ 28
  • സമയം: ഉച്ചക്ക് 2 മുതൽ - വൈകീട്ട് 5 മണി വരെ
  • സ്ഥലം: കേരള സർവ്വകലാശാല കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ്.
  • വിശദാംശങ്ങൾക്ക് : വിശ്വപ്രഭ