വിക്കിപീഡിയ:മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട തട്ടിപ്പുകളുടെ പട്ടിക/ശെൽവരശ സ്വാമിനാഥൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ശെൽവരശ സ്വാമിനാഥൻ


ശെൽവരശ സ്വാമിനാഥൻ
{{{തദ്ദേശീയ പേര്}}}
ജനനം1950 ജനുവരി 3
മരണം2014 ജനുവരി 24
ദേശീയതശ്രീലങ്ക
ജീവിത പങ്കാളി(കൾ)2 പേരും മരിച്ചു
തൂലികാനാമംശെൽവരശ സ്വാമിനാഥൻ
വെബ്സൈറ്റ്http://www.eelam.com/

എൽറ്റിറ്റിയിലെ ഒരു പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ശെൽവരശ സ്വാമിനാഥൻ. വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകാരന്റെ സഹചാരിയായി 36 കൊല്ലം പ്രവർത്തിച്ചു. 1950 ജനുവരി മൂന്നിന് ശ്രീലങ്കയിലെ ബട്ടികലോവയിൽ ജനനം. 2013 ജനുവരി 24 മരണമടഞ്ഞു. ശ്രീലങ്കയിൽ സൈന്യം എൽ.ടി.ടി.ഇ.യെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാതൃനാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു മടക്കം. ഒളിച്ചുള്ള ജീവിതമായിരുനന്തിനാൽ ശ്രീലങ്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരുന്നില്ല. അതിനാൽ സ്വന്തം പേരിൽ കേസുകളും ഇല്ലായിരുന്നു. സൈന്യത്തെ എതിർക്കാൻ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുകൾ അധികം പരാമർശിച്ചു കാണുന്നില്ല.

[[വർഗ്ഗം:ശ്രീലങ്കൻ എൽ.റ്റി.റ്റി. പ്രവർത്തകർ (ഇന്ത്യ)]]