വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/15-04-2010

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
കയ്യോന്നിയുടെ പൂവ്

കേരളത്തിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ്‌ കയ്യോന്നി. ഈർപ്പമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തഴച്ചു വളരുന്ന ഈ സസ്യം കാഴ്ചശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വാതസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും മറ്റും മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ കേശ രാജ, കുന്തള വർദ്ധിനി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. കയ്യോന്നിയുടെ പൂവാണ് ചിത്രത്തിൽ.


ഛായാഗ്രഹണം: സുഗീഷ്

തിരുത്തുക