വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/12-09-2011

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
വയങ്കതൻ

രോമപാദ ചിത്രശലഭ കുടുംബത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ചിത്രശലഭമാണ് വയങ്കതൻ. വയങ്കത എന്ന മരത്തിന്റെ തളിരിലകളിൽ മുട്ടയിടുന്നതു കൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇവ വയങ്കതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലും കാവുകളിലും എല്ലാകാലത്തും ഇവയെ കാ​ണപ്പെടുന്നു.

ഛായാഗ്രഹണം: വൈശാഖ് കല്ലൂർ

തിരുത്തുക