വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/മേയ് 2010

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
<< മേയ് 2010 >>
ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി
കച്ചോലം.jpg
01
കച്ചോലം.jpg
02
കച്ചോലം.jpg
03
Rasool.jpg
04
Rasool.jpg
05
Rasool.jpg
06
Chena poo.jpg
07
Chena poo.jpg
08
Chena poo.jpg
09
പൂവാംകുരുന്നൽ.jpg
10
പൂവാംകുരുന്നൽ.jpg
11
പൂവാംകുരുന്നൽ.jpg
12
അമൃത്.jpg
13
അമൃത്.jpg
14
അമൃത്.jpg
15
Hyder ali.jpg
16
Hyder ali.jpg
17
Hyder ali.jpg
18
പാതാളക്കരണ്ടി.JPG
19
പാതാളക്കരണ്ടി.JPG
20
പാതാളക്കരണ്ടി.JPG
21
Anchalpetty.jpg
22
Anchalpetty.jpg
23
Anchalpetty.jpg
24
Backer.jpg
25
Backer.jpg
26
Backer.jpg
27
Backer.jpg
28
Backer.jpg
29
Backer.jpg
30
Hillpalace.jpg
31