യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മിഷൻ ആക്റ്റ്, 1956

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മിഷൻ ആക്റ്റ്, 1956
നിയമം നിർമിച്ചത്Parliament of India
Status: In force

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മിഷൻ ആക്റ്റ്, 1956[1]ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ ആക്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണ്.[2] ഈ ആക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ "യു. ജി. സി. ആക്റ്റ്" എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.[3]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "UGC Act-1956" (PDF). mhrd.gov.in/. Secretary, University Grants Commission. ശേഖരിച്ചത് 1 February 2016.
  2. "The University Grants Commission Act, 1956 (As modified up to the 20th December, 1985) and Rules & Regulations under the Act" (PDF). University Grants Commission (India). ശേഖരിച്ചത് 4 January 2015.
  3. Dhar, Aarti (3 June 2012). "UGC defers plan to allow entry of foreign varsities". The Hindu. The Hindu Group. ശേഖരിച്ചത് 4 January 2015.