യൂട്രിക്കുലേറിയ സ്പീഷീസുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ലെന്റിബുലേറിയേസീ എന്ന സസ്യകുടുംബത്തിലെ യൂട്രിക്കുലേറിയ ജനുസിൽ ഏതാണ്ട് 233 സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ട്. അന്റാർട്ടിക്കയിലും ഓഷ്യാനിക് ദ്വീപുകളിലും ഒഴിച്ച് ലോകമെമ്പാടും വിതരണമുള്ള ഇത് കീടഭോജി സസ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ജനുസാണ്.


ബിവാൽവേറിയ ഉപജനുസ്[തിരുത്തുക]

അരാനെല്ല[തിരുത്തുക]

ആസ്ട്രേൽസ്[തിരുത്തുക]

അവെസിക്കാരിയോയിഡ്സ്[തിരുത്തുക]

ബെഞ്ചമിനിയ[തിരുത്തുക]

കാൽപ്പിഡിസ[തിരുത്തുക]

എൻസ്കൈഡ്[തിരുത്തുക]

ലോയിഡിയ[തിരുത്തുക]

മൈന്യൂട്ടേ[തിരുത്തുക]

നൈഗ്രേസെന്റസ്[തിരുത്തുക]

ഒലിഗോസിസ്റ്റ[തിരുത്തുക]

ഫില്ലേരിയ[തിരുത്തുക]

സ്റ്റോമോയിസിയ[തിരുത്തുക]

ഉപജനുസ് പോളിപോംഫോളിക്സ്[തിരുത്തുക]

പ്ലീകേഷ്യ[തിരുത്തുക]

പോളിപോംഫോളിക്സ്'[തിരുത്തുക]

ട്രൈഡെന്റേറിയ[തിരുത്തുക]

ഉപജനുസ് യൂട്രിക്കുലേറിയ[തിരുത്തുക]

അവെസിക്കേരിയ[തിരുത്തുക]

കാൻഡോലിയ[തിരുത്തുക]

കെലിഡോൺ[തിരുത്തുക]

കോറിസ്റ്റോതേസീ[തിരുത്തുക]

ഫോളിയോസ[തിരുത്തുക]

കാമിയെൻസ്കിയ[തിരുത്തുക]

ലെക്റ്റിക്കുല[തിരുത്തുക]

മാർട്ടിനിയ'[തിരുത്തുക]

മിയോനുല[തിരുത്തുക]

മിറാബിലിസ്[തിരുത്തുക]

നെലിപ്പസ്[തിരുത്തുക]

ഒലിവേരിയ[തിരുത്തുക]

ഓർക്കിഡിയോയിഡ്സ്[തിരുത്തുക]

സെറ്റിസ്കാപ്പെല്ല[തിരുത്തുക]

സ്പ്രൂസിയ[തിരുത്തുക]

സ്റ്റെയെർമാർക്കിയ[തിരുത്തുക]

സ്റ്റൈലോത്തീക്ക[തിരുത്തുക]

യൂട്രിക്കുലേറിയ[തിരുത്തുക]

വെസിക്കുലിന[തിരുത്തുക]

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. Lowrie et al. (2008) notes the placement of section Minutae appears, morphologically, to be closer to subgenus Bivalvaria. This was confirmed by a molecular study (Reut & Jobson, 2010)

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • Lowrie A, Cowie ID, and Conran JG. (2008). A new species and section of Utricularia (Lentibulariaceae) from northern Australia. Telopea, 12(1): 31-46.
  • Jobson RW, Playford J, Cameron KM, Albert VA. (2003). Molecular phylogenetics of Lentibulariaceae inferred from plastid rps16 intron and trnLF DNA sequences: implications for character evolution and biogeography. Systematic Botany, 28(1): 157-171. doi:10.1043/0363-6445-28.1.157
  • Müller KF and Borsch T. (2005). Phylogenetics of Utricularia (Lentibulariaceae) and molecular evolution of the trnK intron in a lineage with high substitutional rates. Plant Systematics and Evolution, 250: 39-67. doi:10.1007/s00606-004-0224-1
  • Müller KF, Borsch T, Legendre L, Porembski S, and Barthlott W. (2006). Recent progress in understanding the evolution of carnivorous Lentibulariaceae (Lamiales). Plant Biology, 8: 748-757. doi:10.1055/s-2006-924706
  • Taylor, Peter. (1989). The genus Utricularia - a taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional Series XIV: London. ISBN 0-947643-72-9

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]