മലയാളവ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പട്ടിക

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

മലയാളഭാഷയുടെ വ്യാകരണം വിഷയമാക്കിയ വിവിധഭാഷകളിലെഴുത്തിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടികയാണിത്.

വർഷം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് രചയിതാവ് ഭാഷ
~1700-1712 ഗ്രമാത്തിക്കാ ലിംഗ്വേ വുൾഗാരിസ് മലബാറിച്ചേ ആഞ്ജലോ ഫ്രാൻസിസ് ലത്തീൻ
1799 ഗ്രാമർ ഓഫ് ദ മലബാർ ലാംഗ്വേജ് റോബർട്ട് ഡ്രമ്മണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ്
1839 ഔട്ട്‌ലൈൻസ് ഓഫ് എ ഗ്രാമർ ഓഫ് ദ മലയാളിം ലാംഗ്വേജ് എഫ്. സ്പ്രിങ് ഇംഗ്ലീഷ്
1841 എ ഗ്രാമർ ഓഫ് ദ മലയാളിം ലാംഗ്വേജ് ജോസഫ് പീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്
1851 മലയാള ഭാഷാ വ്യാകരണം ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് മലയാളം
1863 മലയാഴ്മയുടെ വ്യാകരണം ജോർജ് മാത്തൻ മലയാളം
1889 എ പ്രോഗ്രസീവ് ഗ്രാമർ ഓഫ് ദി മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ഫോർ യൂറോപ്യൻസ് എൽ.ജെ. ഫ്രോൺമയർ ഇംഗ്ലീഷ്
1896 കേരളപാണിനീയം എ.ആർ. രാജരാജവർമ മലയാളം