മണിപ്പൂരിലെ ജില്ലകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
മണിപ്പൂരിലെ ജില്ലകളുടെ ഭൂപടം

ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ മണിപ്പൂരിൽ പതിനാറ് ഭരണ ജില്ലകളുണ്ട്.പല ഘട്ടങ്ങളായാണ് അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുഌഅത്.

ഭരണകൂടം[തിരുത്തുക]

ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു ജില്ല എന്നത് ഒരു ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നയിക്കുന്ന ഒരു ഭരണപരമായ ഭൂമിശാസ്ത്ര യൂണിറ്റാണ്. ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റിനെയോ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറെയോ സഹായിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണപരമായ സേവനങ്ങളുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്.

ഒരു പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ക്രമസമാധാനപാലനവും അനുബന്ധ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിക്ഷിപ്തമാണ്.

2016 ഡിസംബർ 9-ന് സർക്കാർ 7 പുതിയ ജില്ലകൾ സൃഷ്ടിച്ചു, മൊത്തം ജില്ലകളുടെ എണ്ണം 16 [1] ആയി.

ജില്ലകൾ[തിരുത്തുക]

മണിപ്പൂർ സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാറ് ജില്ലകൾ ഇവയാണ്:

കോഡ് ജില്ല ആസ്ഥാനം വെബ്സൈറ്റ്
ബിപിആർ ബിഷ്ണുപുർ ബിഷ്ണുപുർ https://bishnupur.nic.in/
സി.ഡി.എൽ ചന്ദൽ ചന്ദൽ https://chandel.nic.in/
സിസിപി ചുരാചന്ദ്പുർ ചുരാചന്ദ്പുർ https://churachandpur.nic.in/
ഐ.ഇ ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് പോരമ്പത്ത് https://imphaleast.nic.in/
IW ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് ലാംഫെൽപാറ്റ് https://imphalwest.nic.in/
ജെബിഎം ജിറിബാം ജിറിബാം https://jiribam.nic.in/
കെ.എ.കെ കാക്ചിങ് കാക്ചിങ് https://kakching.nic.in/
കെ.ജെ കാംജോങ് കാംജോങ് https://kamjong.nic.in/
കെ.പി.ഐ കാങ്പോക്പി ( സദർ ഹിൽസ് ) കാങ്പോക്പി https://kangpokpi.nic.in/
എൻ.എൽ ഇല്ല ഇല്ല
PZ ഫെർസാൾ ഫെർസാൾ https://pherzawl.nic.in/
എസ്.ഇ സേനാപതി സേനാപതി https://senapati.nic.in/
ടി.എം.എൽ തമെംഗ്ലോംഗ് തമെംഗ്ലോംഗ് https://tamenglong.nic.in/
ടി.എൻ.എൽ തെംഗ്നൗപാൽ തെംഗ്നൗപാൽ https://tengnoupal.nic.in/
ടി.ബി.എൽ തൗബാൽ തൗബാൽ https://thoubal.nic.in/
യുകെആർ ഉഖ്രുൽ ഉഖ്രുൽ https://ukhrul.nic.in/

ജനസംഖ്യാശാസ്ത്രം[തിരുത്തുക]

ജില്ല ജനസംഖ്യ(2011) [2] വിസ്തീർണ്ണം(കി.മീ²) സാന്ദ്രത(/കി.മീ²)
ബിഷ്ണുപൂർ 240,363 496 415
തൗബൽ 420,517 514 713
ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് 452,661 710 555
ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് 514,683 519 847
സേനാപതി 354,772 3,269 116
ഉഖ്രുൽ 183,115 4,547 31
ചന്ദൽ 144,028 3,317 37
ചുരാചന്ദ്പൂർ 271,274 4,574 50
തമെംഗ്ലോംഗ് 140,143 4,391 25
ജിരിബാം 43,818 232 190
കാങ്പോക്പി ( സദർ ഹിൽസ് )
കാക്കിംഗ് 135,481
തെങ്നൂപൽ
കാംജോങ് 45,616 2,000 23
ഇല്ല
ഫെർസാൾ 47,250 2,285 21

ഭാഷകൾ[തിരുത്തുക]

ജില്ല ജില്ലകളുടെ തദ്ദേശീയ പേരുകൾ ഭാഷകൾ (പ്രധാനം) ഭാഷകൾ (ചെറിയ)
ബിഷ്ണുപൂർ മെയ്റ്റി, ലോയി° കോം°, കബുയി
തൗബൽ തൗബൽ മെയ്റ്റി, ലോയി° ഐമോൾ, അനൽ°, മാറിംഗ്
ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് മെയ്റ്റി, കബുയി താങ്ഖുൽ°, താഡൗ°, മാവോ°, ഹ്മർ°, പൈറ്റെ°
ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് മെയ്റ്റി, കബുയി താങ്ഖുൽ°, താഡൗ°, മാവോ°, ഹ്മർ°, പൈറ്റെ°
സേനാപതി തഹംസം മാവോ°, പൗല° മരം, തങ്ങൾ, ലിയാങ്‌മായി, മരം, റോങ്‌മൈ, ഇൻപുയ്, തങ്ഖുൽ°
ഉഖ്രുൽ ഉഖ്രുൽ തങ്ഖുൽ° താഡൗ°
ചന്ദൽ ചാംദിൽ അനൽ°, ലാംകാങ് മരിംഗ്, മോയോൻ, മോൺസാംഗ്, ചോത്തേ, തരാവോ, പൈറ്റെ
ചുരാചന്ദ്പൂർ ലംക PAITE°, Thadou°, Hmar°, Zomi, Vaiphei° ഗാങ്‌ടെ, സോ, കോം°, ഐമോൾ, ചിരു, മെയ്‌തേയ്, സിംതെ
തമെംഗ്ലോംഗ് ഇൻരിയാൻഗ്ലുവാങ് റോങ്‌മെയ്, ലിയാങ്‌മി, സെമി, ഇൻപുയ് താഡൗ°, ചിരു, ഹ്മർ°
ജിരിബാം ജിരിബാം മെയ്തേയ്, ബംഗാളി, ഹ്മർ° റോങ്‌മെയി, സോമി°, താഡൗ°, പൈറ്റ്
കാങ്പോക്പി ( സദർ ഹിൽസ് ) കാങ്ഗുയി താഡൗ°, നേപ്പാളി കോം°, ലിയാങ്‌മായി, തങ്ങൾ, റോങ്‌മേയ്, ഐമോൾ,

താങ്ഖുൽ°, കൊയിറെങ്, ഖരം, വൈഫെയ്, ഗാങ്‌ടെ, ഹ്മർ°

കാക്കിംഗ് കാക്കിംഗ് മെയ്റ്റി, ലോയി° _
തെങ്നൂപൽ തെങ്നൂപൽ മരിംഗ്, മേറ്റ്, മെയ്റ്റി ഐമോൾ°, മെയ്റ്റെയി, താഡൗ°,പൈറ്റെ
കാംജോങ് കാംജോങ് തങ്ഖുൽ താഡൗ°
ഇല്ല ലോങ്‌മായി റോങ്‌മെയി, ഇൻപുയി ഗാങ്‌ടെ, വൈഫെയ്
ഫെർസാൾ ഫെർസാൾ Hmar°, PAITE, Thadou സിംതെ,പൈറ്റെ°, ബംഗാളി, വൈഫെയ്

° എന്നതിന് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളുണ്ട്

ഉപവിഭാഗങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ജില്ലകൾ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ
ബിഷ്ണുപൂർ നമ്പോൾ, മൊയിരാംഗ്, ബിഷ്ണുപൂർ
തൗബൽ തൗബൽ, ലിലോങ്
ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റ് പോറോമ്പാട്ട്, കെയ്‌റോ ബിത്ര, സാവോംബംഗ്
ഇംഫാൽ വെസ്റ്റ് ലാംഷാങ്, പാറ്റ്സോയ്, ലാംഫെൽപത്, വാംഗോയ്
സേനാപതി തദുബി, പയോമാറ്റ, പുരുൾ, വില്ലോങ്, ചിലിവായ് ഫൈബുങ്, ഗാനങ്ങൾ, ലൈറൗച്ചിംഗ്
ഉഖ്രുൽ ഉഖ്രുൽ, ലുങ്‌ചോങ് മൈഫായി, ചിങ്ങായി, ജെസ്സാമി
ചന്ദൽ ചന്ദേൽ, ചക്പികരോങ്, ഖെങ്ജോയ്
ചുരാചന്ദ്പൂർ ചുരാചന്ദ്പൂർ, തുയ്ബൗംഗ്, സംഗൈക്കോട്ട്, മുഅൽനുവാം, സിംഗ്ഗട്ട്, ഹെങ്‌ലെപ്, സുവാങ്‌ദോ, കാങ്‌വായ്, സാമുലംലൻ, സൈക്കോട്ട്
തമെംഗ്ലോംഗ് തമെങ്‌ലോങ്, തമേയ്, ടൗസെം
ജിരിബാം ജിരിബാം, ബോറോബെക്ര
കാങ്പോക്പി ( സദർ ഹിൽസ് ) കാങ്‌പോക്‌പി, ചമ്പൈ, സൈതു ഗാംഫസോൾ, കാങ്‌ചുപ് ഗെൽജാങ്, തുയിജാങ് വൈചോങ്, സൈകുൽ, ലുങ്‌ടിൻ ദ്വീപ്, ബംഗ്‌ടെ ചിരു
കാക്കിംഗ് കാക്കിംഗ്, വൈഖോംഗ്
തെങ്നൂപൽ മച്ചി, മോറെ, തെങ്‌നൗപൽ
കാംജോങ് കാംജോങ്, കാസോം ഖുല്ലെൻ, സഹംഫുങ്, ഫുങ്യാർ
ഇല്ല നുങ്‌ബ, ഖൗപം, ലോങ്‌മൈ, ഹയോചോങ്
ഫെർസാൾ ഫെർസാൾ, പർബുങ് ടിപൈമുഖ്, വംഗൈ റേഞ്ച്, തൻലോൺ

റഫറൻസുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. "Simply put: Seven new districts that set Manipur ablaze". 20 December 2016.
  2. "Ranking of Districts by Population Size, 2001 and 2011" (XLS). The Registrar General & Census Commissioner, India, New Delhi-110011. 2010–2011. Retrieved 2011-09-18.