ഫാർമസിസ്റ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഫാർമസിസ്റ്റ്
തൊഴിൽ / ജോലി
ഔദ്യോഗിക നാമം ഫാർമസിസ്റ്റ്, കെമിസ്റ്റ്, ഡ്രഗ്ഗിസ്റ്റ്, ഫാർമസി ഡോക്ടർ, അപ്പോതിക്കിരി അഥവാ ഡോക്ടർ
തരം / രീതി Professional
പ്രവൃത്തന മേഖല health care, health sciences, chemical sciences
വിവരണം
അഭിരുചികൾ The ethics, art and science of medicine, analytical skills, critical thinking
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത Doctor of Pharmacy, Master of Pharmacy, Bachelor of Pharmacy, Diploma in Pharmacy
അനുബന്ധ തൊഴിലുകൾ Doctor, pharmacy technician, toxicologist, chemist, pharmacy assistant other medical specialists

ആശുപത്രികളിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസികളിലും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ (ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ്) നോക്കി മരുന്ന് രോഗികൾക്ക് കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്യുകയും, മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗക്രമവും മറ്റും രോഗിക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലാണ് ഫാർമസിസ്റ്റ് (Pharmacist). പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ജോലി മരുന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൽ മാത്രമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഫാർമസിസ്റ്റിന് പകരം 'കമ്പൗണ്ടർ' ആയിരുന്നു ഈ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. കമ്പൗണ്ടർ ആയി പ്രവർത്തിക്കാൻ വെറും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മതിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫാർമസിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തല വിദ്യാഭ്യാസം നിർബന്ധമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ യോഗ്യത രണ്ട് വർഷ ഡിപ്ലോമാ കോഴ്‌സായ D.Pharm പാസാവുക എന്നതാണ്. നാല് വർഷ B. Pharm, ആറു വർഷത്തെ Pharm D മുതലായ ബിരുദ കോഴ്സുകളും ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ ഫാർമക്കോളജി, മെഡിസിനൽ കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങി വിവിധ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളിൽ M.Pharm കോഴ്സും നടത്തി വരുന്നു.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഫാർമസി മേഖല കുറേക്കൂടി വികസിതമാണ്. പല രാജ്യങ്ങളിലും രോഗികൾ കഴിക്കേണ്ട മരുന്നുകളുടെ ബ്രാൻഡും അളവും നിശ്ചയിക്കുന്നത്തും, അവയുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതും ക്ലിനിക്കൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ്. മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണം, അവയുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ, ഉപയോഗക്രമം തീരുമാനിക്കൽ, ഔഷധ ഗവേഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ഫാർമസിസ്റ്റിന് കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട്. [1]

സുരക്ഷിതമായ ഔഷധോപയോഗത്തിനു ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ ഉപദേശം അനിവാര്യമാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രാപ്യമായ ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധരാണ്. മരുന്ന്, മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമാണ് ഫാർമസിസ്റ്റ്. സമൂഹത്തിലെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പരിപാടിക്ക് മൂല്യവത്തായ പ്രൊഫഷണൽ സേവനമാക്കി മാറ്റാൻ ഫാർമസിസ്റ്റിനെ അനുവദിക്കുന്നു.

കേരളത്തിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് കേരള ഫാർമസി കൗൺസിൽ അംഗത്വം ആവശ്യമാണ്. അംഗത്വം ഇല്ലാത്തവർ മരുന്ന് വിതരണം നടത്തുന്നത് കുറ്റകരമാണ്.[2]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. A Situational Analysis of Human Resource Issues in the Pharmacy Profession in Canada. Human Resources Development Canada, 2001. Accessed 15 July 2011.
  2. http://www.kspconline.org/


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫാർമസിസ്റ്റ്&oldid=2850757" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്