ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:National Parks of India map

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കാശ്മീർ (ഔദ്യോഗികമായ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ) ഒഴിവാക്കിയുള്ള മാപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകാര്യമാണോ? ഇതുപയോഗിക്കുന്നതിന് നിയമപരമായ തടസങ്ങളുണ്ടോ? മാളികവീട് (സംവാദം) 07:02, 26 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)


ഫലകത്തിലെ കാശ്മീർ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണഭിപ്രായം? മാളികവീട് (സംവാദം) 14:48, 28 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)