ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ എന്നുവേണോ? --Vssun (സംവാദം) 13:02, 6 മേയ് 2013 (UTC)

അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:09, 7 മേയ് 2013 (UTC)

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ എന്നുമാറ്റി. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 04:34, 7 മേയ് 2013 (UTC)

float --Vssun (സംവാദം) 07:41, 7 മേയ് 2013 (UTC)