ഫലകം:Not Malayalam

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

{{Not Malayalam}} will categorise tagged articles into Category:തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ. All articles tagged should also have their entry manually added to വിക്കിപീഡിയ:മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷചെയ്യേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ.

Usage[തിരുത്തുക]

{{Not Malayalam|language|article or section|listed=yes/no}}
  • language: (Optional) The name of the language that requires translation (e.g. "French" or "Mexican Spanish"). If omitted, it is assumed that the language is unknown.
  • article or section: (Optional) A description of which part of an article needs translating (e.g. "Hungarian names").
    • If the literal text "section" is specified, the template should be placed at the top of the section requiring translation. If omitted, "article" is assumed if page is in the article namespace, and "page" is assumed in all other namespaces.
  • listed=yes/no: (Optional) If set to listed=yes (or "Yes", "YeS", "Y", "y", "1"), will hide the message requiring you to add the page to the list of pages needing translation into English.

If the language is recognised as being suitable for translation by Google Translate, a link will be added within the page transcluding the template.

See also[തിരുത്തുക]

  • Non-English user warning templates. Languages with * do not have foreign language text.
Language Template
Ethiopian {{Contrib-am1}}
Arabic {{Contrib-ar1}}
Azerbaijani {{Contrib-az1}}
Bulgarian {{Contrib-bg1}}
Bengali {{Contrib-bn1}}
Czech {{Contrib-cs1}}
Danish {{Contrib-da1}}
German {{Contrib-de1}}
Greek {{Contrib-el1}}
Spanish {{Contrib-es1}}
Persian (Farsi) {{Contrib-fa1}}
Finnish {{Contrib-fi1}}
French {{Contrib-fr1}}
Gujarati {{Contrib-gu1}}
Hebrew {{Contrib-he1}}
Hindi {{Contrib-hi1}}
Croatian {{Contrib-hr1}}
Hungarian {{Contrib-hu1}}
Armenian {{Contrib-hy1}}
Indonesian {{Contrib-id1}}
Italian {{Contrib-it1}}
Japanese {{Contrib-ja1}}
Georgian {{Contrib-ka1}}
Kannada {{Contrib-kn1}}
Korean {{Contrib-ko1}}
Lithuanian {{Contrib-lt1}}
Latvian {{Contrib-lv1}}
Macedonian {{Contrib-mk1}}
Malayalam {{Contrib-ml1}}
Mongolian {{Contrib-mn1}}
Marathi {{Contrib-mr1}}
Malay {{Contrib-ms1}}
Nepali {{Contrib-ne1}}
Dutch {{Contrib-nl1}}
Norwegian {{Contrib-no1}}
Oromo * {{Contrib-om1}}
Punjabi {{Contrib-pa1}}
Polish {{Contrib-pl1}}
Pakistani Punjabi {{Contrib-pnb1}}
Portuguese {{Contrib-pt1}}
Romanian {{Contrib-ro1}}
Russian {{Contrib-ru1}}
Sindhi {{Contrib-sd1}}
Slovenian {{Contrib-sl1}}
Somali {{Contrib-so1}}
Albanian {{Contrib-sq1}}
Serbian {{Contrib-sr1}}
Swedish {{Contrib-sv1}}
Tagalog {{Contrib-tl1}}
Tamil {{Contrib-ta1}}
Telugu {{Contrib-te1}}
Thai {{Contrib-th1}}
Turkish {{Contrib-tr1}}
Urdu {{Contrib-ur1}}
Vietnamese {{Contrib-vi1}}
Chinese {{Contrib-zh1}}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Not_Malayalam&oldid=3448204" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്