ഫലകം:Infobox reactor

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template is for use within articles about experimental research reactors. For a reactor in a power station, please use {{Infobox power station}}.

Usage[തിരുത്തുക]

{{Infobox reactor
| name        = 
| image       = 
| image_size     =
| alt        =
| caption      = 
| location_map    = 
| location_map_width = 
| location_map_text = 
| lat_d  = 
| lat_m  = 
| lat_s  = 
| lat_NS = 
| long_d = 
| long_m = 
| long_s = 
| long_EW = 
| institution    = 
| location      = 
| coordinates    =
| coordinates_type  =
| coordinates_display =
| coordinates_ref  =
| type        =
| power       =  
| power_therm_elec  = <!--type "thermal" or "electric", for above-->

<!--CONSTRUCTION & UPKEEP-->
| construct_cost   =
| construct_start  = <!--date construction began--> 
| construct_length  = <!--length of construction (in months or years) --> 
| first_crit     = <!--first criticality-->
| shutdown      = <!--date of shutdown-->
| decommission    = <!--date of decommission--> 
| upkeep_cost    = <!--annual upkeep/maintenance costs-->
| #_of_staff     = 
| #_of_operators   = 
| refuel_time    = <!--how often the plant needs to be refueled-->

<!--TECHNICAL INFO-->
| max_thermal_flux  = 
| max_fast_flux   = 
| fuel_type     = 
| cooling      = 
| moderator     = 
| reflector     = 
| control_rods    = 
| cladding_material =
| #_fuel_assemblies =
| fuel_per_assembly = <!--number of fuel elements per assembly-->
| rods_per_element  = 
| source       = 
}}

Parameter names and descriptions[തിരുത്തുക]

Parameter Description
Lead section
name Name of reactor
image Image filename, without File: parameter.

Animated (.gif) and media files (.ogv) are allowed, although browsers such as IE are unable to play this type of file; avoid using.

image_size Image size, if different than default of 250px.
alt Alternative text for images.
caption Caption beneath image
location_map Name of a location map file. The coordinates must be specified as well (see below).
location_map_width Avoid using: Overrides the default 235px.
location_map_text Caption beneath the location map
lat_d Latitude degrees.
lat_m Latitude minutes. Omit or leave blank if lat_d is in decimal format.
lat_s Latitude seconds. Omit or leave blank if lat_d is in decimal format. Remember to avoid being overly precise.
lat_NS Northern or Southern latitude (enter N or S). Omit or leave blank if lat_d is in decimal format.
long_d Longitude degrees.
long_m Longitude minutes. Omit or leave blank if long_d is in decimal format.
long_s Longitude seconds. Omit or leave blank if long_d is in decimal format. Remember to avoid being overly precise.
long_EW Longitude East or West (enter E or W). Omit or leave blank if long_d is in decimal format.
institution Operating institution.
location General area where located. Avoid being overly-detailed.
coordinates Optional parameter to add additional coordinates for the Operating institution.
coordinates_type Optional parameter to add additional coordinate functions. See here for more details.
coordinates_display Display the coordinates inline or title, or both as inline,title.
coordinates_ref Use this field to add references to the coordinates.
type
power
power_therm_elec
construction_cost Total cost for the construction
construction_start Date construction began, consider using {{Start date}}.
construction_length Length of construction (in months or years)
first_crit Date the reactor first went critical
shutdown Date reactor was shut down, consider using {{End date}}.
decommission Date reactor was decommissioned, consider using {{End date}}
upkeep_cost annual upkeep/maintenance costs
#_of_staff number of staff
#_of_operators number of operators
refuel_time how often the plant needs to be refueled
Technical Information
max_thermal_flux
max_fast_flux
fuel_type
cooling
moderator
reflector
control_rods
cladding_material
#_fuel_assemblies
fuel_per_assembly number of fuel elements per assembly
rods_per_element
source
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_reactor&oldid=2040721" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്