ഫലകം:Infobox cricketer

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
{{{playername}}}
[[Image:{{{image}}}|230px|]]
{{{caption}}}
വ്യക്തിഗതവിവരങ്ങൾ
മുഴുവൻ പേര് {{{fullname}}}
വിളിപ്പേര് {{{nickname}}}
ഉയരം {{{heightft}}} ft {{{heightinch}}} in ({{{heightm}}} m)
ബാറ്റിംഗ് രീതി {{{batting}}}
ബൗളിംഗ് രീതി {{{bowling}}}
റോൾ {{{role}}}
ബന്ധങ്ങൾ {{{family}}}
അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ
ദേശീയ ടീം [[{{{country}}} ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീം|{{{country}}}]]
  [[{{{country2}}} ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീം|{{{country2}}}]]
  [[{{{country3}}} ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീം|{{{country3}}}]]
ആദ്യ ടെസ്റ്റ് (X/Y-ആമൻ) {{{testdebutdate}}} {{{testdebutyear}}} 
{{{testdebutfor}}} v [[{{{testdebutagainst}}} ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീം|{{{testdebutagainst}}}]]
അവസാന ടെസ്റ്റ് {{{lasttestdate}}} {{{lasttestyear}}} 
{{{lasttestfor}}} v [[{{{lasttestagainst}}} ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീം|{{{lasttestagainst}}}]]
ആദ്യ ഏകദിനം (X/Y-ആമൻ) {{{odidebutdate}}} {{{odidebutyear}}} 
{{{odidebutfor}}} v [[{{{odidebutagainst}}} ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീം|{{{odidebutagainst}}}]]
അവസാന ഏകദിനം {{{lastodidate}}} {{{lastodiyear}}} 
{{{lastodifor}}} v [[{{{lastodiagainst}}} ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീം|{{{lastodiagainst}}}]]
ഏകദിന ഷർട്ട് നം: {{{odishirt}}}
ആദ്യ T20 (cap X) {{{T20Idebutdate}}} {{{T20Idebutyear}}} 
{{{T20Idebutfor}}} v [[{{{T20Idebutagainst}}} ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീം|{{{T20Idebutagainst}}}]]
അവസാന T20I {{{lastT20Idate}}} {{{lastT20Iyear}}} 
{{{lastT20Ifor}}} v [[{{{lastT20Iagainst}}} ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീം|{{{lastT20Iagainst}}}]]
T20I shirt no. {{{T20Ishirt}}}
പ്രാദേശികതലത്തിൽ
വർഷങ്ങൾ
{{{year1}}} {{{club1}}} (squad no. {{{clubnumber1}}})
{{{year2}}} {{{club2}}} (squad no. {{{clubnumber2}}})
{{{year3}}} {{{club3}}} (squad no. {{{clubnumber3}}})
{{{year4}}} {{{club4}}} (squad no. {{{clubnumber4}}})
{{{year5}}} {{{club5}}} (squad no. {{{clubnumber5}}})
{{{year6}}} {{{club6}}} (squad no. {{{clubnumber6}}})
{{{year7}}} {{{club7}}} (squad no. {{{clubnumber7}}})
{{{year8}}} {{{club8}}} (squad no. {{{clubnumber8}}})
{{{year9}}} {{{club9}}} (squad no. {{{clubnumber9}}})
{{{year10}}} {{{club10}}} (squad no. {{{clubnumber10}}})
{{{year11}}} {{{club11}}} (squad no. {{{clubnumber11}}})
{{{year12}}} {{{club12}}} (squad no. {{{clubnumber12}}})
{{{year13}}} {{{club13}}} (squad no. {{{clubnumber13}}})
{{{year14}}} {{{club14}}} (squad no. {{{clubnumber14}}})
{{{year15}}} {{{club15}}} (squad no. {{{clubnumber15}}})
{{{type1}}} debut {{{debutdate1}}} {{{debutyear1}}} {{{debutfor1}}} v {{{debutagainst1}}}
Last {{{type1}}} {{{lastdate1}}} {{{lastyear1}}} {{{lastfor1}}} v {{{lastagainst1}}}
{{{type2}}} debut {{{debutdate2}}} {{{debutyear2}}} {{{debutfor2}}} v {{{debutagainst2}}}
Last {{{type2}}} {{{lastdate2}}} {{{lastyear2}}} {{{lastfor2}}} v {{{lastagainst2}}}
അമ്പയറിംഗ് വിവരങ്ങൾ
ടെസ്റ്റ് അമ്പയറിംഗ് {{{testsumpired}}} ({{{umptestdebutyr}}}–{{{umptestlastyr}}})
ഏകദിന അമ്പയറിംഗ് {{{odisumpired}}} ({{{umpodidebutyr}}}–{{{umpodilastyr}}})
ട്വന്റി20 അമ്പയറിംഗ് {{{twenty20sumpired}}} ({{{umptwenty20debutyr}}}–{{{umptwenty20lastyr}}})
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അമ്പയറിംഗ് {{{fcumpired}}} ({{{umpfcdebutyr}}}–{{{umpfclastyr}}})
ലിസ്റ്റ് എ അമ്പയറിംഗ് {{{listaumpired}}} ({{{umplistadebutyr}}}–{{{umplistalastyr}}})
ഔദ്യോഗിക സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ
മത്സരങ്ങൾ {{{column1}}} {{{column2}}} {{{column3}}} {{{column4}}}
കളികൾ {{{matches1}}} {{{matches2}}} {{{matches3}}} {{{matches4}}}
നേടിയ റൺസ് {{{runs1}}} {{{runs2}}} {{{runs3}}} {{{runs4}}}
ബാറ്റിംഗ് ശരാശരി {{{bat avg1}}} {{{bat avg2}}} {{{bat avg3}}} {{{bat avg4}}}
100-കൾ/50-കൾ {{{100s/50s1}}} {{{100s/50s2}}} {{{100s/50s3}}} {{{100s/50s4}}}
ഉയർന്ന സ്കോർ {{{top score1}}} {{{top score2}}} {{{top score3}}} {{{top score4}}}
എറിഞ്ഞ പന്തുകൾ {{{deliveries1}}} {{{deliveries2}}} {{{deliveries3}}} {{{deliveries4}}}
വിക്കറ്റുകൾ {{{wickets1}}} {{{wickets2}}} {{{wickets3}}} {{{wickets4}}}
ബൗളിംഗ് ശരാശരി {{{bowl avg1}}} {{{bowl avg2}}} {{{bowl avg3}}} {{{bowl avg4}}}
ഇന്നിംഗ്സിൽ 5 വിക്കറ്റ് {{{fivefor1}}} {{{fivefor2}}} {{{fivefor3}}} {{{fivefor4}}}
മത്സരത്തിൽ 10 വിക്കറ്റ് {{{tenfor1}}} {{{tenfor2}}} {{{tenfor3}}} {{{tenfor4}}}
മികച്ച ബൗളിംഗ് {{{best bowling1}}} {{{best bowling2}}} {{{best bowling3}}} {{{best bowling4}}}
ക്യാച്ചുകൾ/സ്റ്റം‌പിംഗ് {{{catches/stumpings1}}} {{{catches/stumpings2}}} {{{catches/stumpings3}}} {{{catches/stumpings4}}}
ഉറവിടം: [{{{source}}}], {{{date}}} {{{year}}}
ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[സൃഷ്ടിക്കുക]
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_cricketer&oldid=1870572" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്