ഫലകം:Infobox Korean settlement

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
Koreageostub.svg
{{{title}}}
Koreageostub.svg
{{{imgcaption}}}
കൊറിയൻ പേര്‌
ഹൻ‌ഗുൾ{{{hangul}}}
ഹൻ‌ജ{{{hanja}}}
Revised Romanization{{{rr}}}
McCune-Reischauer{{{mr}}}
Short name
ഹൻ‌ഗുൾ{{{hangulshort}}}
ഹൻ‌ജ{{{hanjashort}}}
Revised Romanization{{{rrshort}}}
McCune-Reischauer{{{mrshort}}}
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
വിസ്തീർണ്ണം10 കി.m2 (3.9 sq mi) {{{areanote}}}
Elevation100 m (330 ft) {{{elevationnote}}}
ജനസംഖ്യ ({{{popyear}}}) {{{popnote}}}
ജനസാന്ദ്രത100/km2 (260/sq mi) {{{popdennote}}}
സർക്കാർ{{{gov}}}
മേയർ{{{mayor}}}
തലസ്ഥാനം{{{capital}}}
Administrative divisions{{{divs}}}
Region{{{region}}}
Dialect{{{dialect}}}
സ്ഥാനം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭൂപടം
{{{mapcaption}}}
{{{mapcaption}}}
Notes
{{{text}}}

This template is used to display an infobox for Korean settlements (such as cities, districts or regions).

Usage[തിരുത്തുക]

The infobox may be added by pasting the template as shown below into an article. All fields are optional and unused parameter names can be left blank or omitted; however, at least one of hangul, hanja, rr, and mr is required to display the infobox.

 • Important: Please enter all numeric values in a raw, unformatted fashion. References are to be included in their respective section footnotes field. Numeric values that are not "raw" may create an "Expression error". Raw values will be automatically formatted by the template. If you find a raw value is not formatted in your usage of the template, please post a notice on the discussion page for this template.
{{Infobox Korean settlement
| title     = 
| tablewidth  = 
| context    = 
| logo     = 
| logowidth   = 
| img      = 
| imgwidth   = 
| imgcaption  = 
| hangul    = 
| hanja     = 
| rr      = 
| mr      = 
| hangulshort  = 
| hanjashort  = 
| rrshort    = 
| mrshort    = 
| area_km2   = 
| areanote   = 
| elevation_m  = 
| elevationnote = 
| pop      = 
| popnote    =
| popyear    = 
| popden_km2  =
| popdennote  = 
| gov      = 
| mayor     = 
| capital    = 
| divs     = 
| region    = 
| dialect    = 
| map      = 
| mapwidth   = 
| mapcaption  = 
| text     = 
}}


Description of fields[തിരുത്തുക]

Field Description Default
title A text field at the top of the table. {{PAGENAME}}
tablewidth The width of the infobox in pixels. Do not include px, and omit this field if not used. 20em
context Context specification. For places in North Korea, use "context=north"; for historical provinces and such that predate the division of Korea, use "context=old".
logo A small image displayed beside title, such as a flag or official logo. Use the filename of the image (i.e. for Image:Koreageostub.svg, set "img=Koreageostub.svg".)
logowidth The width of the logo in pixels. 80px
img An image displayed at the top of the infobox. Use the filename of the image (i.e. for Image:Koreageostub.svg, set "img=Koreageostub.svg".)
imgwidth The width of the img in pixels. tablewidth - 20
imgcaption A caption for the img; appears beneath the img.
hangul Korean name in Hangul.
Leaving this field empty will add the page to Category:Articles needing Korean script or text.
hanja Korean name in Hanja.
Leave this field empty or set to none, if there is no corresponding hanja name.
Set this field to ! to add the page to Category:Wikipedia articles needing romanized Korean.
rr The Revised Romanization of the name.
Leaving this field empty will add the page to Category:Wikipedia articles needing romanized Korean.
mr The McCune-Reischauer of the name.
Leaving this field empty will add the page to Category:Wikipedia articles needing romanized Korean.
*short Short name for the settlement (if different from the primary name). replace * with
hangul, hanja, rr, or mr
area_km2 Total area in square kilometres entered in a raw, unformatted fashion. The values will be converted, formatted, and symbols added automatically.
areanote A place to include any references and/or notes regarding the area if none are given in the main article.
elevation_m Elevation in metres entered in a raw, unformatted fashion. The values will be converted, formatted, and symbols added automatically.
elevationnote A place to include any references and/or notes regarding the elevation if none are given in the main article.
pop Population. Raw unformatted numbers only. The template will format the values automatically.
popnote A place to include any references and/or notes regarding the population if none are given in the main article.
popyear The year from when the population figures were taken. Do not include brackets, as the year will automatically be placed in parenthesis.
popden_km2 Population density (people per square kilometre) entered in a raw, unformatted fashion. The values will be converted, formatted, and symbols added automatically. Alternatively, if this field is left blank and values are given for both area_km2 and pop, the template will automatically calculate population density.
popdennote A place to include any references and/or notes regarding the population density if none are given in the main article.
gov The type of government that applies to the settlement.
mayor For municipalities, the name of the current mayor.
capital The capital of the region or district.
divs The administrative divisions (South Korea/North Korea) of the settlement. This field will be omitted if the context is set to old.
region The region of Korea where the settlement is located.
dialect The dialect of Korean spoken in the settlement.
map A location map displayed at the bottom of the infobox. Use the filename of the image (i.e. for Image:Koreageostub.svg, set "img=Koreageostub.svg".)
mapwidth The width of the map in pixels. tablewidth - 20
mapcaption A caption for the map; appears beneath the map.
text A text field for any additional notes or information.
seoulmayor Special field. Set to yes in the Seoul article only.

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Korean_settlement&oldid=681575" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്