ഫലകം:Infobox Indian political party

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
{{{name}}}

{{{native_name}}}
ചുരുക്കപ്പേര്{{{abbreviation}}}
നേതാവ്{{{leader}}}
പ്രസിഡന്റ്{{{president}}}
ചെയർപേഴ്സൺ{{{chairman}}}
ജനറൽ സെക്രട്ടറി{{{general_secretary}}}
അദ്ധ്യക്ഷ സമിതി{{{presidium}}}
സെക്രട്ടറി{{{secretary}}}
വക്താവ്{{{spokesperson}}}
പാർലമെന്ററി ചെയർപേഴ്സൺ{{{ppchairman}}}
ലോക്സഭാ നേതാവ്{{{loksabha_leader}}}
രാജ്യസഭാ നേതാവ്{{{rajyasabha_leader}}}
ട്രഷറർ{{{treasurer}}}
സ്ഥാപകൻ{{{founder}}}
രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്{{{foundation}}}
പിരിച്ചുവിട്ടത്{{{dissolution}}}
Merger of{{{merger}}}
നിന്ന് പിരിഞ്ഞു{{{split}}}
മുൻഗാമി{{{predecessor}}}
ലയിച്ചു into{{{merged}}}
പിൻഗാമി{{{successor}}}
മുഖ്യകാര്യാലയം{{{headquarters}}}
Think tank{{{think_tank}}}
വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന{{{students}}}
യുവജന സംഘടന{{{youth}}}
വനിത സംഘടന{{{women}}}
തൊഴിലാളി വിഭാഗം{{{labour}}}
കർഷക സംഘടന{{{peasants}}}
വനിതാ വിഭാഗം{{{womens}}}
അംഗത്വം{{{membership}}}
പ്രത്യയശാസ്‌ത്രം{{{ideology}}}
രാഷ്ട്രീയ പക്ഷം{{{position}}}
അന്താരാഷ്‌ട്ര അഫിലിയേഷൻ{{{international}}}
നിറം(ങ്ങൾ){{{colours}}}
മുദ്രാവാക്യം{{{slogan}}}
ECI പദവി{{{eci}}}
സഖ്യം{{{alliance}}}
ലോക്സഭയിലെ സീറ്റുകൾ{{{loksabha_seats}}}
രാജ്യസഭയിലെ സീറ്റുകൾ{{{rajyasabha_seats}}}
{{{state_seats_name}}} സീറ്റുകൾ{{{state_seats}}}
{{{state2_seats_name}}} സീറ്റുകൾ{{{state2_seats}}}
അധികാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും എണ്ണം{{{no_states}}}
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം
{{{electoral_symbol}}}
പാർട്ടി പതാക
[[File:{{{party_flag}}}|frameless|upright=0.6]]
വെബ്സൈറ്റ്
{{{website}}}
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

This is the infobox for Indian political parties.

{{Infobox Indian political party
|party_name     = 
|logo        = 
|colorcode     = <!-- HTML color code (e.g. red or #FF0000) or transparent for no coloring -->
|leader       = 
|chairman      = 
|secretary     = 
|ppchairman     = 
|loksabha_leader  = 
|rajyasabha_leader = 
|foundation     = 
|predecessor    = 
|dissolution    = 
|headquarters    = 
|publication    = 
|students      = 
|youth       = 
|women       = 
|labour       = 
|peasants      = 
|ideology      = 
|international   =
|colours      = 
|position      = 
|eci        = 
|alliance      = 
|loksabha_seats   = 
|rajyasabha_seats  = 
|symbol       = 
|website      = 
|facebook      =
|country      =  
|flag        = 
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML mark-up produced by this template includes an hCard microformat that makes an organization's details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Subtemplates

Please do not remove instances of these subtemplates.

Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

വിവരണമൊന്നുമില്ല.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
namename

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
party_nameparty_name

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
native_namenative_name

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
abbreviationabbreviation

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
logologo

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
party_logoparty_logo

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
logo_altlogo_alt

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
logo_sizelogo_size

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
logo_uprightlogo_upright

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
colorcodecolorcode

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
colourcodecolourcode

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
leaderleader

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
presidiumpresidium

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
chairmanchairman

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
general_secretarygeneral_secretary

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
secretarysecretary

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
presidentpresident

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
spokespersonspokesperson

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ppchairmanppchairman

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
loksabha_leaderloksabha_leader

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
rajyasabha_leaderrajyasabha_leader

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
treasurertreasurer

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
foundationfoundation

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
founderfounder

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
dissolutiondissolution

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
mergermerger

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
splitsplit

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
mergedmerged

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
predecessorpredecessor

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
successorsuccessor

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
headquartersheadquarters

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ecieci

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
alliancealliance

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
loksabha_seatsloksabha_seats

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
rajyasabha_seatsrajyasabha_seats

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
state_seats_namestate_seats_name

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
state_seatsstate_seats

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
state2_seats_namestate2_seats_name

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
state2_seatsstate2_seats

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
no_statesno_states

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
membershipmembership

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
ideologyideology

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
internationalinternational

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
sloganslogan

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
colourscolours

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
positionposition

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
Political positionPolitical position

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
publicationpublication

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
think_tankthink_tank

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
youthyouth

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
studentsstudents

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
womenwomen

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
labourlabour

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
peasantspeasants

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
womenswomens

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
websitewebsite

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
symbolsymbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
electoral_symbolelectoral_symbol

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
flagflag

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
party_flagparty_flag

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
countrycountry

വിവരണമൊന്നുമില്ല

അജ്ഞാതംഐച്ഛികം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Indian_political_party&oldid=3984340" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്