ഫലകം:Infobox Chinese/Korean

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Korean name
Hangul{{{hangul}}}
Hanja{{{hanja}}}
Literal meaning{{{lk}}}
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Template:Infobox Chinese/Korean is a template used in the implementation of:

Usage[തിരുത്തുക]

South Korea[തിരുത്തുക]

{{{header}}}
Hangul{{{hangul}}}
Hanja{{{hanja}}}
Literal meaning{{{lk}}}
{{Infobox Chinese/Korean
| header = 
| hangul = 
| hanja = 
| lk = 
| rr = 
| mr = 
| koreanipa = 
}}

North Korea[തിരുത്തുക]

{{{header}}}
Chosŏn'gŭl{{{hangul}}}
Hancha{{{hanja}}}
Literal meaning{{{lk}}}
{{Infobox Chinese/Korean
| northkorea = yes
| header = 
| hangul = 
| hanja = 
| lk = 
| rr = 
| mr = 
| koreanipa = 
}}

Show normally hidden collapsible section[തിരുത്തുക]

{{{header}}}
Hangul{{{hangul}}}
Hanja{{{hanja}}}
Literal meaning{{{lk}}}
Revised Romanization{{{rr}}}
McCune–Reischauer{{{mr}}}
IPA{{{koreanipa}}}
{{Infobox Chinese/Korean
| hide = no
| header = 
| hangul = 
| hanja = 
| lk = 
| rr = 
| mr = 
| koreanipa = 
}}

Examples[തിരുത്തുക]

Test 1[തിരുത്തുക]

{{{header}}}
Hangul{{{hangul}}}
Hanja{{{hanja}}}
Literal meaning{{{lk}}}
{{Infobox|data1=
{{Infobox Chinese/Korean
| header = {{{header}}}
| hangul = {{{hangul}}}
| hanja = {{{hanja}}}
| lk = {{{lk}}}
| mr = {{{mr}}}
| rr = {{{rr}}}
| koreanipa = {{{koreanipa}}}
}}}}

Test 2[തിരുത്തുക]

{{{header}}}
Hangul{{{hangul}}}
Hanja{{{hanja}}}
Literal meaning{{{lk}}}
{{Infobox|data1=
{{Infobox Chinese/Korean
| hide = yes
| header = {{{header}}}
| hangul = {{{hangul}}}
| hanja = {{{hanja}}}
| lk = {{{lk}}}
| mr = {{{mr}}}
| rr = {{{rr}}}
| koreanipa = {{{koreanipa}}}
}}}}

Test 3[തിരുത്തുക]

{{{header}}}
Hangul{{{hangul}}}
Hanja{{{hanja}}}
Literal meaning{{{lk}}}
Revised Romanization{{{rr}}}
McCune–Reischauer{{{mr}}}
IPA{{{koreanipa}}}
{{Infobox|data1=
{{Infobox Chinese/Korean
| hide = no
| header = {{{header}}}
| hangul = {{{hangul}}}
| hanja = {{{hanja}}}
| lk = {{{lk}}}
| mr = {{{mr}}}
| rr = {{{rr}}}
| koreanipa = {{{koreanipa}}}
}}}}

Test 4[തിരുത്തുക]

Hangul{{{hangul}}}
Hanja{{{hanja}}}
Literal meaning{{{lk}}}
{{Infobox|data1=
{{Infobox Chinese/Korean
| header = none
| hangul = {{{hangul}}}
| hanja = {{{hanja}}}
| lk = {{{lk}}}
| mr = {{{mr}}}
| rr = {{{rr}}}
| koreanipa = {{{koreanipa}}}
}}}}

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Chinese/Korean&oldid=2900151" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്