ഫലകം:Infobox Chinese/Blank

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This child infobox template is for showing translations of something. If not being used within any other infobox, place {{Infobox Chinese/Header}} before it and {{Infobox Chinese/Footer}} after it.

Usage[തിരുത്തുക]

Alone[തിരുത്തുക]

Infobox Chinese/Blank
{{{lang}}} name
{{{lang}}}{{{lang_content}}}
{{Infobox Chinese/Header
| title    = <!-- Box title    (Default is the article title) -->
| float    = <!-- left|right|none (Default float position is right) -->
| collapse   = <!-- yes|no  -->
| pic     = <!-- Image -->
| piccap    = <!-- Image caption -->
| picsize   = <!-- 200px      (Default is 260px) -->
| pictooltip  = <!-- Image 1 tooltip (use for [[WP:ALT|alt text]]) -->
| pic2     = <!-- Additional image -->
| piccap2   = <!-- Caption 2 -->
| picsize2   = <!-- 200px      (Default is 260px) -->
| pic2tooltip = <!-- Image 2 tooltip -->
}}
{{Infobox Chinese/Blank
| header    = <!-- Custom header -->
| lang     = <!-- ISO 639 code -->
| lang_content = <!-- Translation -->
}}
{{Infobox Chinese/Footer}}

As a child infobox[തിരുത്തുക]

{{{lang}}} name
{{{lang}}}{{{lang_content}}}
{{Infobox Chinese/Blank
| header    = <!-- Custom header -->
| lang     = <!-- ISO 639 code -->
| lang_content = <!-- Translation -->
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

See the documentation of Template:Infobox Chinese/Header for further information.

blank_header
Custom header text. Usually not needed
lang
Two- or three-letter ISO 639 code of the language of the translation
lang_content
Translation

Examples[തിരുത്തുക]

Germany
Flag of Germany
German name
GermanDeutschland
{{Infobox Chinese/Header
| title    = Germany
| pic     = Flag of Germany.svg
| piccap    = Flag of Germany
}}
{{Infobox Chinese/Blank
| lang     = de
| lang_content = Deutschland
}}
{{Infobox Chinese/Footer}}

TemplateData[തിരുത്തുക]

Child infobox for showing a simple translation

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Headerheader blank_header

Custom header; specify "none" to hide the header

പദംഐച്ഛികം
ISO 639 codelang

ISO 639 code for the language of the description

ഉദാഹരണം
zh-Hant
പദംആവശ്യമാണ്
Article linklang_article

Custom link from the language name

താൾഐച്ഛികം
Translationlang_content

Translation

പദംആവശ്യമാണ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Chinese/Blank&oldid=2887690" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്