പ്രസ്ഥാനത്രയി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പ്രസ്ഥാനത്രയീ ഹൈന്ദവ താത്ത്വിക സമ്പ്രദായമായ വേദാന്തത്തിലെ മൂലഗ്രന്ഥങ്ങളായ ഉപനിഷത്തുകളെയും, ബ്രഹ്മസൂത്രത്തെയും, ഭഗവദ്ഗീതയെയും കൂട്ടിവിളിക്കുന്ന നാമമാണ്. [1][2]

വേദാന്തത്തിന്റെ മർമപ്രധാനമായ പാഠങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ. ഭഗവദ്ഗീത മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഉപനിഷത്തുകളിലെയും ഗീതയിലെയും ഉപദേശങ്ങളുടെ ഒരു ചുരുക്ക രൂപമാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രം.


അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. http://www.babylon.com/definition/Prasthanatrayi/English
  2. http://www.brahmasutra.iitk.ac.in/intro.htm
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രസ്ഥാനത്രയി&oldid=1689045" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്