പ്രയോജനകലകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കലകളെ പ്രയോജനകലകളെന്നും സുന്ദരകലകളെന്നും രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ബാഹ്യജീവിതത്തിനു പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കലകളാണു പ്രയോജനകലകൾ. ഭവനനിർമ്മാണം, പട്ടണങ്ങലുടെ നിർമ്മാണം, വാഹനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം മുതലായവയൊക്കെ പ്രയോജനകലകളിൽ പെടുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ജീവിതഗതിയെ സ്വീധീനിക്കുന്നവയാണു പ്രയോജനകലകൾ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രയോജനകലകൾ&oldid=1343969" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്