പാകിസ്താനിലെ ഹിന്ദുമതം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഹിംഗ്ലാജ് ക്ഷേത്രം തയ്യാറാക്കൽ.


ഹിന്ദുമതം ഇസ്ലാമിന് ശേഷം പാക്കിസ്താനിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ മതമാണ്.[1] 2017 പാകിസ്താൻ സെൻസസ് പ്രകാരം ഹിന്ദുക്കൾ അപ്പ് പാകിസ്താൻ ജനസംഖ്യയുടെ 2.14%, പാകിസ്താൻ ഹിന്ദു കൗൺസിൽ ഏകദേശം 8 ദശലക്ഷത്തോളം ഹിന്ദുക്കൾ ഇപ്പോൾ പാകിസ്താനിൽ ജീവിക്കുന്ന പാക് ജനസംഖ്യയുടെ 4% എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഉണ്ട് അവകാശപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി.[2][3] പ്യൂ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2010 ൽ ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ഹിന്ദു ജനസംഖ്യ പാകിസ്താനിലുണ്ട്. 2050 ഓടെ ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ ഹിന്ദു ജനസംഖ്യയായി പാകിസ്താൻ മാറിയേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നിർബന്ധിതവും ചില മതപരിവർത്തനങ്ങളും പാകിസ്താനിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണം പ്രതിവർഷം 1,000 വരെ കുറയ്ക്കുന്നു.[4][5]

പാകിസ്താന്റെ ഭരണഘടന എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തുല്യമായ അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജാതി, മത, മതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരെയും വിവേചനം കാണിക്കില്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാം ഹിന്ദുക്കളേക്കാളും മറ്റ് മതവിശ്വാസികളേക്കാളും മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പദവികൾ നൽകുന്ന സംസ്ഥാന മതമായി നിലനിൽക്കുന്നു.[6][7] ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ. ക്രിസ്ത്യാനികൾ, അഹ്മദിയ, മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്നിവരോടൊപ്പം ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ നിരവധി അക്രമങ്ങളും വിവേചനങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. കർശനമായ മതനിന്ദ നിയമങ്ങൾ കാരണം ഹിന്ദുക്കളോട് അക്രമവും മോശമായി പെരുമാറിയ കേസുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.[8]

പരാമർശങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. "Headcount finalised sans third-party audit". 2018-05-26. ശേഖരിച്ചത് 2021-02-24.
  2. NW, 1615 L. St; Washington, Suite 800; Inquiries, DC 20036 USA202-419-4300 | Main202-419-4349 | Fax202-419-4372 | Media. "10 Countries With the Largest Hindu Populations, 2010 and 2050" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2021-02-24.
  3. NW, 1615 L. St; Washington, Suite 800; Inquiries, DC 20036 USA202-419-4300 | Main202-419-4349 | Fax202-419-4372 | Media. "Projected Population Change in Countries With Largest Hindu Populations in 2010" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2021-02-24.
  4. Imtiaz, Saba (2017-08-14). "Hindu Today, Muslim Tomorrow" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2021-02-24.
  5. https://www.nytimes.com/2020/08/04/world/asia/pakistan-hindu-conversion.html
  6. "Hindus feel the heat in Pakistan". BBC News (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 2007-03-02. ശേഖരിച്ചത് 2021-02-07.
  7. Rehman, Javaid (2000-04-13). The Weaknesses in the International Protection of Minority Rights (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Martinus Nijhoff Publishers. ISBN 978-90-411-1350-4.
  8. Haq, Farhat (2019-05-10). Sharia and the State in Pakistan: Blasphemy Politics (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). Routledge. pp. 124–136. ISBN 978-0-429-61999-1.