നർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആന്റ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്റ്റ് (ഇന്ത്യ) 1985

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985
Parliament of India
An Act to consolidate and amend the law relating to narcotic drugs, to make stringent provisions for the control and regulation of operations relating to narcotic drugs and psychotropic substances, to provide for the forfeiture of property derived from, or used in, illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, to implement the provisions of the International Convention on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and for matters connected therewith
സൈറ്റേഷൻAct No. 61 of 1985
ബാധകമായ പ്രദേശംIndia
അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട തീയതി16 September 1985
നിലവിൽ വന്നത്14 November 1985
Legislative history
BillThe Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Bill, 1985
Bill published on23 August 1985
ഭേദഗതികൾ
1988, 2001 and 2014
Related legislation
Prevention of Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988
Status: Substantially amended

എൻ‌ഡി‌പി‌എസ് ആക്റ്റ് എന്ന് പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന നർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആന്റ് സൈക്കോട്രാപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്റ്റ് (ഇന്ത്യ) 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985), ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ഒരു നിയമമാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും മയക്കുമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോട്രോപിക് വസ്തുക്കൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാനും / നിർമ്മിക്കാനും / കൃഷിചെയ്യാനും കൈവശം വയ്ക്കാനും വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും കഴിക്കാനുമുള്ള അവകാശങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ബിൽ 1985 ഓഗസ്റ്റ് 23 ന് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും ഇത് പാസാക്കി, 1985 സെപ്റ്റംബർ 16 ന് അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഗ്യാനി സെയിൽ സിങ്ങിൽ നിന്ന് അനുമതി നേടി, 1985 നവംബർ 14 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. അതിനുശേഷം എൻ‌ഡി‌പി‌എസ് നിയമം മൂന്ന് തവണ ഭേദഗതി ചെയ്തു - 1988, 2001, 2014 വർഷങ്ങളിൽ. ഈ നിയമം ഇന്ത്യയിലേക്കും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കപ്പലുകളിലും വിമാനങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ബാധകമാണ്.

ഈ നിയമത്തിലെ ഒരു വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം 1986 മാർച്ച് മുതൽ നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ രൂപീകരിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സിംഗിൾ കൺവെൻഷൻ, സൈക്കോട്രോപിക് ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ കൺവെൻഷൻ, മയക്കുമരുന്ന് മരുന്നുകളിലെയും സൈക്കോട്രോപിക് ലഹരിവസ്തുക്കളിലെയും അനധികൃത ഗതാഗതത്തിനെതിരായ ഐക്യരാഷ്ട്ര കൺവെൻഷൻ എന്നിവ പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ ഉടമ്പടി ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് ഈ നിയമം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പശ്ചാത്തലം[തിരുത്തുക]

1985 വരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മയക്കുമരുന്ന് സംബന്ധിച്ച് നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബിസി 2000 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ കഞ്ചാവ് പുകവലി ഉള്ളതായി അറിയപ്പെടുന്നു [1] ഇത് ആദ്യമായി പരാമർശിക്കുന്നത് അഥർവ്വവേദത്തിലാണ്[2]

കഞ്ചാവും അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവുകളും (മരിജുവാന, ഹാഷിഷ് / ചരസ്, ഭാംഗ്) 1985 വരെ ഇന്ത്യയിൽ നിയമപരമായി വിറ്റു. മാത്രമല്ല മദ്യപാനത്തിന് സമാനമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഗഞ്ചയെയും ചരസിനെയും സവർണ്ണ ഇന്ത്യക്കാർ ദരിദ്രന്റെ ലഹരിയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും സമ്പന്നർ ഹോളി സമയത്ത് ഭാംഗ് കഴിച്ചിരുന്നു . 1961 ൽ മയക്കുമരുന്ന് മരുന്നുകൾക്കായുള്ള സിംഗിൾ കൺവെൻഷൻ അംഗീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കെതിരെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിയമത്തിനായി അമേരിക്ക പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ നടപടിയെ ഇന്ത്യ എതിർത്തു. 25 വർഷത്തോളം, കഞ്ചാവ് നിയമവിരുദ്ധമാക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ സമ്മർദ്ദത്തെ നേരിട്ടു. 1980 കളിൽ അമേരിക്കൻ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിച്ചു, 1985 ൽ രാജീവ് ഗാന്ധി സർക്കാർ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മയക്കുമരുന്ന് മരുന്നുകളും നിരോധിച്ച് എൻ‌ഡി‌പി‌എസ് നിയമം നടപ്പാക്കി. [3] [4]


 • ഈ നിയമപ്രകാരം വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, മറ്റ് അധികാരികൾ എന്നിവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നിയമപ്രകാരം പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ട്.
 • അന്താരാഷ്ട്ര കൺവെൻഷനുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള ബാധ്യതകൾ.
 • മയക്കുമരുന്ന് മരുന്നുകളിലും സൈക്കോട്രോപിക് ലഹരിവസ്തുക്കളിലും അനധികൃത ഗതാഗതം തടയുന്നതിനും അടിച്ചമർത്തുന്നതിനുമായി ഏകോപനവും സാർവത്രിക നടപടിയും സുഗമമാക്കുന്നതിന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾക്കും സഹായം; (ഡി) അടിമകളെ തിരിച്ചറിയൽ, ചികിത്സ, വിദ്യാഭ്യാസം, പരിചരണത്തിനുശേഷം, പുനരധിവാസം, സാമൂഹിക പുന re സംയോജനം.
 • ഈ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ‌ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും മയക്കുമരുന്ന്‌, സൈക്കോട്രോപിക് ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗം, അതിൽ‌ അനധികൃത ഗതാഗതം എന്നിവ തടയുന്നതിനും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്രസർക്കാർ‌ ആവശ്യമോ പ്രയോജനകരമോ ആണെന്ന് കരുതുന്നു.


ശിക്ഷ[തിരുത്തുക]

എൻ‌ഡി‌പി‌എസ് നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർക്കും നിരോധിത പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ശിക്ഷ നേരിടേണ്ടിവരും. 1 വർഷം മുതൽ 20 വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷയും ₹ 10,000 മുതൽ ₹ 2 ലക്ഷം വരെ പിഴശിക്ഷയും ലഭിക്കാം.

ചില മയക്കുമരുന്നുകളുടെ ശിക്ഷയ്ക്കുകാരണമാകുന്ന ചെറിയ അളവിന്റെയും വാണിജ്യപരമായ അളവിന്റെയും നിലവിലെ നിർവചനം ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ: [5]

മയക്കുമരുന്ന് ചെറിയ അളവ് വാണിജ്യ അളവ്
ആംഫെറ്റാമൈൻ 2 gram (0.071 oz) 50 gram (1.8 oz)
ചരസ് 100 gram (3.5 oz) 1 കിലോgram (2.2 lb)
കൊക്കെയ്ൻ 2 gram (0.071 oz) 100 gram (3.5 oz)
ഗഞ്ച 1 കിലോgram (2.2 lb) 20 കിലോgram (44 lb)
ഹെറോയിൻ 5 gram (0.18 oz) 250 gram (8.8 oz)
എൽഎസ്ഡി 2 മില്ലിgram (0.031 gr) 100 മില്ലിgram (1.5 gr)
മെത്തഡോൺ 2 gram (0.071 oz) 50 gram (1.8 oz)
മോർഫിൻ 5 gram (0.18 oz) 250 gram (8.8 oz)
ഓപിയം 25 gram (0.88 oz) 2.5 കിലോgram (5.5 lb)

1988 ഭേദഗതി[തിരുത്തുക]

നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആന്റ് സൈക്കോട്രോപിക് ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ (ഭേദഗതി) ആക്റ്റ്, 1988 (1989 ലെ നിയമം 2) 1989 ജനുവരി 8 ന് അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് രാമസ്വാമി വെങ്കടരാമനിൽ നിന്ന് അനുമതി നേടി. [6]

2001 ഭേദഗതി[തിരുത്തുക]

നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആന്റ് സൈക്കോട്രോപിക് ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ (ഭേദഗതി) ആക്റ്റ്, 2001 ( 2001 ലെ ആക്ട് നമ്പർ 9) 2001 മെയ് 9 ന് അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ നാരായണനിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചു. [7] [8]

2014 ഭേദഗതി[തിരുത്തുക]

നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആന്റ് സൈക്കോട്രോപിക് ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ (ഭേദഗതി) ആക്റ്റ്, 2014 (ആക്റ്റ് നമ്പർ 16), എൻ‌ഡി‌പി‌എസ് നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി, അവശ്യ മയക്കുമരുന്ന് മരുന്നുകൾ ( മോർഫിൻ, ഫെന്റനൈൽ, മെത്തഡോൺ ) എന്നിവയ്ക്കുള്ള ആക്റ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്നു. വേദന പരിഹാരവും സാന്ത്വന പരിചരണവും. [9] [10] മയക്കുമരുന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചികിത്സയും പരിചരണവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഓപിയം സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനും മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് ആരോപണവിധേയരായ വ്യക്തികളുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളും ഭേദഗതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ അളവിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന് ആവർത്തിച്ച ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ‌ഡി‌പി‌എസ് നിയമം നിർബന്ധിത വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനും ഭേദഗതി നീക്കം ചെയ്തു. ആവർത്തിച്ചുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്ക് 30 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ നൽകാനുള്ള വിവേചനാധികാരം കോടതികൾക്ക് നൽകി. എന്നിരുന്നാലും, ഭേദഗതി "ചെറിയ അളവിലുള്ള" കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ പരമാവധി 6 മാസത്തിൽ നിന്ന് 1 വർഷം വരെ തടവായി ഉയർത്തി. [11]

നിർദ്ദേശവും നിയമവും[തിരുത്തുക]

നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആന്റ് സൈക്കോട്രോപിക് ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ (ഭേദഗതി) ബിൽ 2011 ( 2011 ലെ നമ്പർ 78) ലോക്സഭയിൽ 2011 സെപ്റ്റംബർ 8 ന് അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി പ്രണബ് മുഖർജി അവതരിപ്പിച്ചു . സെപ്റ്റംബർ 13 ന് യശ്വന്ത് സിൻഹയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് ബിൽ റഫർ ചെയ്തു. ബിൽ 2014 ഫെബ്രുവരി 20 ന് ലോക്സഭയും അടുത്ത ദിവസം രാജ്യസഭയും പാസാക്കി. [12] 2014 മാർച്ച് 7 ന് അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് പ്രണബ് മുഖർജിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചു, മാർച്ച് 10 ന് ഗസറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. [13] [14]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

 • ഇന്ത്യയുടെ മയക്കുമരുന്ന് നയം
 • ഇന്ത്യയിൽ കഞ്ചാവ്

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Marihuana and medicine, p. 3
 2. P. Ram Manohar, "Smoking and Ayurvedic Medicine in India" in Smoke, pp. 68–75
 3. "The joint campaign: Should we not legalize recreational use of Cannabis? - Times of India".
 4. "Recreational use of marijuana: Of highs and laws - Times of India".
 5. "Archived copy" (PDF). മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും 6 July 2016-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 1 May 2015.CS1 maint: archived copy as title (link)
 6. "Archived copy" (PDF). മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും 4 March 2016-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 1 May 2015.CS1 maint: archived copy as title (link)
 7. "Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 2001- Introduction".
 8. "THE NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES (AMENDMENT) ACT, 2001 – Lawyers Law".
 9. Maya, C. "Passing of NDPS Act Amendment Bill will make morphine more accessible".
 10. http://palliumindia.org/cms/wp-content/uploads/2014/01/FAQs-Amendment-of-NDPS-2014.pdf
 11. "» Parliament passes the NDPS (Amendment) Bill, 2014: many gains; some losses". മൂലതാളിൽ നിന്നും 20 December 2016-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 1 May 2015.
 12. "PRS - Bill Track - The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2011".
 13. "4857GI.p65" (PDF). മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും 29 March 2017-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-12-11.
 14. "Home - High Court of Madhya Pradesh" (PDF). www.mphc.in.