നോർഡ്‍വെസ്റ്റ്-സ്പിറ്റ്‍സ്ബർഗ്ഗൻ ദേശീയോദ്യാനം

Coordinates: പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിരാമചിഹ്നം ","km 79°35′N 11°30′E / 79.583°N 11.500°E / 79.583; 11.500
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Nordvest-Spitsbergen National Park
പ്രമാണം:Nordvest-Spitsbergen National Park logo.svg
LocationSvalbard, Norway
Coordinatesപ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിരാമചിഹ്നം ","km 79°35′N 11°30′E / 79.583°N 11.500°E / 79.583; 11.500
Area9,914 km2 (3,828 sq mi)
Established1973
Governing bodyDirectorate for Nature Management

നോർഡ്‍വെസ്റ്റ്-സ്പിറ്റ്‍സ്ബർഗ്ഗൻ ദേശീയോദ്യാനം  (നോർവീജിയൻNordvest-Spitsbergen nasjonalpark) നോർവീജിയൻ ആർട്ടിക് ദ്വീപസമൂഹമായ സ്വാൽബാർഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ സ്പിറ്റ്‍സ്ബെർഗ്ഗൻറെ ഭാഗങ്ങളും (ആൽബർട്ട I ലാൻറ്, ഹാക്കൻ VII ലാൻറ് എന്നിവ) സമീപത്തുള്ള ഡെയിൻസ് ദ്വീപ്, മോഫെൻ പോലെയുള്ള ദ്വപുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു ദേശീയോദ്യനമാണ്. ഈ ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ ബോൿഫ്ജോർഡെനിലെ അഗ്നിപർവത അവശിഷ്ടങ്ങളും ചൂടുനീരുറവകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

അവലംബം[തിരുത്തുക]