ദ ക്യൂൻ ഓഫ് ഹാർട്ട്സ്(കവിത)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
picture of a queen of hearts playing card; the queen has a chef's hat in her crown and is carrying a tray of tarts
"The Queen of Hearts" from a 1901 edition of Mother Goose. Illustration by W.W. Denslow.

പ്ലേയിംഗ് കാർഡിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നഴ്സറി കവിതയാണ് ദ ക്യൂൻ ഓഫ് ഹാർട്ട്സ്. ഒരു അജ്ഞാത രചയിതാവ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് ചെറിയ അറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റാൻസകളായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഏപ്രിൽ 1782-ൽ ദി യൂറോപ്യൻ മാഗസിൻ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ vol. 1, no. 4 -ൽ "ദി കിംഗ് ഓഫ് സ്പേഡ്സ് ", "ദി കിംഗ് ഓഫ് ക്ളബ്സ്", "ദി ഡയമണ്ട് കിംഗ്" എന്നീ മൂന്ന് ശീർഷകങ്ങളിലൂടെ ഈ സ്റ്റാൻസ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.[1] എന്നിരുന്നാലും, ലോണാ ഒപ്പിയും പീറ്റർ ഒപ്പിയും മറ്റനേകം സ്റ്റാൻസകളെ പഴയ കവിതയിൽ പിന്നീട് ചേർത്തുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്നു.[2]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Reichertz (2000), p. 93. But Reichertz got the issue number wrong. See The European Magazine, and London Review, vol. 1, no. 4, Apr. 1782, p. 252, on HathiTrust.
  2. I. Opie and P. Opie, The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes (Oxford: Oxford University Press, 1951, 2nd edn., 1997), pp.427

ബിബ്ലിയോഗ്രാഫി[തിരുത്തുക]

  • Carroll, Lewis (1865). Alice's Adventures in Wonderland. Project Gutenberg. ശേഖരിച്ചത് 29 July 2009.
  • Fordyce, Rachel; Carla Marello (1994). Semiotics and Linguistics in Alice's World. Walter de Gruyter. ISBN 3-11-013894-8. ശേഖരിച്ചത് 29 July 2009.
  • Lamb, Charles (1805). The King and Queen of Hearts. Thomas Harkins, Highway Street, London. ശേഖരിച്ചത് 29 July 2009.
  • Reichertz, Ronald (2000). The Making of the Alice books. McGill-Queen's Press. ISBN 0-7735-2081-3. ശേഖരിച്ചത് 29 July 2009.
  • Zipes, Jack; Paul, Lissa; Vallone, Lynne; Hunt, Peter; Avery, Gillian, eds. (2005). The Norton Anthology of Children's Literature: The Traditions in English. New York: W. W. Norton and Co. ISBN 0-393-97538-X.

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]