ദ്യുലോകം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ദേവലോകയിലെ അമാനുഷിക ജീവികളായ ദേവന്മാരുടെ രാജാവായ ഇന്ദ്രൻ

"സ്വർഗ്ഗീയ ലോകം" എന്നതിന്റെ സംസ്കൃത പദമാണ് ദ്യുലോകം . ഇത് വേദഗ്രന്ഥമായ ശതപത ബ്രാഹ്മണത്തിൽ 16.6.1.8–9 വാക്യങ്ങളിലും പിന്നീടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു. [1] ആണ്. ഋഗ്വേദത്തിലുള്ള " ഇതിന്റെ ധാതു DYU (द्यु) പ്രകാശിക്കുന്നത്, സ്വർഗ്ഗം, തിളങ്ങുന്നആകാശം" എന്നാണ്. [2] [3]

ഈ പദം ഉപനിഷത്തുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, സൂര്യൻ അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട്അവിടെ "ആകാശം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗം" എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, . ഉദാഹരണമായിബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തിൽ, യജ്നവല്ക്യ - ഗര്ഗി സംവാദത്തിൽ 6.2 ഭാഷണത്തിന്റെ തർജ്ജമയിൽ , രാധാകൃഷ്ണൻ ദ്യുലൊകത്തിനു സ്വർഗ്ഗം എന്ന് വിവർത്തനം കൊടുക്കുന്നു. [4]

മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ,ദേവി-ഭഗവത പുരാണമനുസരിച്ച് ദ്യുലൊക അസ്തിത്വ സാരം ആണ് (സംസാരം ) എവിടെ ഒരാളൂടെ കർമ്മ അനുസരിച്ച് മരിക്കും മുമ്പ്ഒരു ജീവിതം പുറത്തു ജീവിക്കാൻഅവർ മനസ്സുകൾ ദേവന്മാരും ദേവിമാരുമായി പുനർജനിക്കുന്നു. . [5]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

  1. Dyuloka, Monier Monier-Williams, English Sanskrit Dictionary with Etymology, Oxford University Press, page 500
  2. Dyu, Monier Monier-Williams, English Sanskrit Dictionary with Etymology, Oxford University Press, page 499
  3. 6.51.5, Rigveda, Wikisource
  4. Brihadaranyaka Upanishad, S. Radhakrishnan, George Allen & Unwin, verse VI.2.9, page 312
  5. "Archived: Full text of "Srimad Devi Bhagavatam". Translated by Swami Vijnanananda". Swami Vijnanananda. ശേഖരിച്ചത് 21 May 2017.

പരാമർശങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • ഡെറെറ്റ്, ഡങ്കൻ, സ്മിത്ത്, ഡാനിയേൽ, "ദി അഡയാർ ലൈബ്രറി ബുള്ളറ്റിൻ, വാല്യം 30", 1966, അഡയാർ ലൈബ്രറി, ഗൂഗിൾ ബുക്കുകൾ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ദ്യുലോകം&oldid=3230808" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്