ട്രൈബ്യൂണൽ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ട്രൈബ്യൂണൽ എന്നത് ഒരു ഔപചാരിക കോടതി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് സമാനമായ സ്ഥാപനമാണ്, ഇത് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ അധികാരമുള്ളതാണ്. ഇത് സാധാരണയായി ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനമാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കാം. വിവിധ തർക്കങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജുഡീഷ്യൽ അധികാരങ്ങളാൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ ബോഡികളാണ് ട്രിബ്യൂണലുകൾ.

ഇന്ത്യയിലെ ട്രൈബ്യൂണലുകൾ വിവിധ ഭരണപരവും നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള അർദ്ധ ജുഡീഷ്യൽ ബോഡികളാണ്.


Tribunal എന്ന വാക്ക് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, അതിന്റെ അർത്ഥം "അധികാരം നൽകിയവർ" എന്നാണ്. ഈ വാക്ക് ആദ്യമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിച്ചത് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആണ്.

ഇന്ത്യയിൽ, Tribunal എന്ന വാക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കോടതികളും അതിനോട് സമാനമായ സ്ഥാപനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്:

  • സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ
  • ദേശീയ ഹരിതട്രൈബ്യൂണൽ
  • ഇൻകം ടാക്സ് അപ്പേല്ലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ
  • മോട്ടോർ ആക്‌സിഡന്റ് ക്ലെയിംസ് ട്രൈബ്യൂണൽ (MACT)

വിവിധ ട്രൈബ്യൂണലുകൾ[തിരുത്തുക]

  • അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലുകൾ (ഇത് സർക്കാർ നടപടികളുടെ നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ അധികാരമുള്ളതാണ്.
    • കേന്ദ്ര അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ
    • സംസ്ഥാന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്ട്രൈബ്യൂണൽ
  • ആംഡ് ഫോഴ്‌സസ് ട്രൈബ്യൂണൽ (ഇത് ഇന്ത്യയിലെ സായുധസേനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു.)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ട്രൈബ്യൂണൽ&oldid=3962272" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്