കേരളത്തിലെ ചിലന്തികളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിൽ 46-ഓളം ചിലന്തിവർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. [1]

ക്ര.സം. പേര് ഇംഗ്ലീഷ് പേര് ശാസ്ത്രീയനാമം ചിത്രം
1 ചാരഞണ്ട് ചിലന്തി Cream Crab Spider Thomisus projectus
2 ഇരട്ടവാൽ ചിലന്തി Two tailed Spider Hersilia savignyi
3 സൂത്രക്കാരൻ ചിലന്തി Abandoned web Spider Parawixia dehaani
4 പട്ടുനൂൽവാലൻ ചിലന്തി Common Nursery Web Spider Pisaura gitae
5 ചുവർചാട്ടക്കാരൻ ചിലന്തി Common Wall Jumper Menemerus bivittatus
6 ആർഗിയോപി Argiope Argiope lobata SignatureSpider.JPG
7 സിഗ്നേച്ചർ സ്പൈഡർ Signature Spider Argiope anasuja Signature Spider (ഒപ്പുചിലന്തി).jpg
8 രാക്ഷസഞണ്ട് ചിലന്തി Giant Crab Spider Heteropoda venatoria Heteropoda venatoria-Kadavoor-2015-08-22-001.jpg
9 ഗ്രാസ് ക്രോസ് സ്പൈഡർ Grass Cross Spider Argiope catenulata Argiope catenulata in Kadavoor.jpg
10 ഗാർഡൻ ക്രോസ് സ്പൈഡർ Garden Cross Spider Argiope pulchella Argiope pulchella at Nayikayam Thattu.jpg
11 സ്പയനി ഒർബ് വീവർ Spiny orb-weaver Gasteracantha geminata Gasteracantha geminata by kadavoor.JPG
12 ചാര പക്ഷിക്കാഷ്ഠ ചിലന്തി Grey Bird-dropping spider Eriovixia laglaizei Eriovixia laglaizei at Kadavoor.jpg
13 കോമൺ ഫണൽ വെബ് സ്പൈഡർ Common Funnel web spider Hippasa agelenoides Lycosidae at Nayikayam Thattu.jpg
14 ലോൺ വുൾഫ് സ്പൈഡർ Lawn Wolf Spider Hippasa greenaliae Lycosidae in Nayikayam Thattu.jpg
15 രാക്ഷസ ഗോൾഡൻ ഒർബ് വീവർ Giant Golden Orb Weaver Nephila pilipes Nephila pilipes, Bangunjiwo, Bantul 2015-09-19 04.jpg
16 ബ്രൌൺ ലിനക്സ് സ്പൈഡർ Brown Lynx Spider Oxyopes birmanicus Oxyopidae at Kadavoor.jpg
17 വയിറ്റ് ലിനക്സ് സ്പൈഡർ White Lynx Spider Oxyopes shweta Oxyopes shweta on a leaf.jpg
18 സ്ട്രയിപ്പെട് ലിനക്സ് സ്പൈഡർ Striped Lynx Spider Oxyopes javanus Oxyopes javanus 09134.jpg
19 എലഗന്റ് ഗോൾഡൻ ജമ്പർ Elegant Golden Jumper Chrysilla lauta Chrysilla lauta at Kadavoor.jpg
20 ഉറുമ്പ് സ്പൈഡർ Kerengga Ant-like Jumper Myrmarachne plataleoides Myrmarachne plataleoides male at Kadavoor.jpg
21 ഹെവി ബോഡി ജമ്പർ Heavy-bodied jumper Hyllus semicupreus Jumping spider hunting a grasshopper at Kadavoor.jpg
22 പിയർ സ്പൈഡർ Pear-Shaped Leucauge/Humped Silver Spider Opadometa fastigata Opadometa fastigata in Kadavoor.jpg
23 റെഡ് ഡ്യൂഡ്രോപ്പ് സ്പൈഡർ Red and Silver Dewdrop Spider Argyrodes flavescens Argyrodes flavescens in Nayikayam Thattu.jpg
24 ബ്ലാക്ക് ഡ്യൂഡ്രോപ്പ് സ്പൈഡർ Black and Silver Dewdrop Spider Argyrodes xiphias Argyrodes at Kadavoor.jpg
25 റെഡ് കോബ് വെബ് സ്പൈഡർ Red Cobweb Spider Theridula angula Theridula angula at Kadavoor.jpg
26 കുടവയറൻ നീളക്കാലൻ ചിലന്തി Big-Bellied Long-jawed Spider Tylorida ventralis Tetragnathidae in Kadavoor.jpg
27 പൂ ഞണ്ട് ചിലന്തി Flower Crab Spider Thomisus lobosus Thomisus lobosus 08893.jpg
28 പുൽ ഞണ്ട് ചിലന്തി Grass Crab Spider Oxytate virens Oxytate virens 01802.JPG
29 Camaricus formosus Camaricus formosus 05701.jpg
30 Gea spinipes Gea (Araneidae) 09007.jpg
31 Epeus flavobilineatus Epeus flavobilineatus 03832.jpg
32 സ്പിറ്റിംങ് സ്പൈഡർ Spitting Spider Scytodes sp. Spider 08136.JPG
33 ബ്രൌൺ ഗ്രാസ് സ്പൈഡർ Brown Grass Spider Polyboea vulpina Spider 06830.JPG
34 വരയൻ ചാട്ടക്കാരൻ Two Striped Jumper Telamonia dimidiata Telamonia dimidiata (male) 09257.JPG
35 ഇന്ത്യൻ മര ചിലന്തി Indian Ornamental Tree Spider Poecilotheria regalis Poecilotheria cf. regalis by N. A. Naseer.jpg
36 Indian Green Lynx Spider Peucetia viridana Unidentified spider by N A Nazeer.jpg

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Spiders of India (2009) P. A. Sebastian