കവാടം:ഭൗതികശാസ്ത്രം/ചിത്രം/2010 ആഴ്ച 36

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
The Earth seen from Apollo 17.jpg


അപ്പോളോ 17 ഉപഗ്രഹം ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ എടുത്ത ഭൂമിയുടെ ചിത്രം