കവാടം:ഭൗതികശാസ്ത്രം/ചിത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഭൗതികശാസ്ത്രം കവാടത്തിൽ തിര‍ഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്കുള്ള താളാണിത്. ഒരോ ആഴ്ചയിലേയ്ക്കു വേണ്ടിയും അതാത് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ള ചുവന്ന കണ്ണി ഞെക്കി ചിത്രം ചേർക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഏതെങ്കിലും ചിത്രങ്ങൾ തിര‍ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവയാകണമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം സം‌വാദം താളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. ചിത്രങ്ങൾക്കായുള്ള അഭിപ്രായ സമന്വയം ഇവിടെ നടക്കുന്നു.

ഈ ആഴ്ചയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം[തിരുത്തുക]

കവാടം:ഭൗതികശാസ്ത്രം/ചിത്രം/2021 ആഴ്ച 08
താൾ
2021 ലെ 08 മത്തെ ആഴ്ച

2010 ലെ ഓരോ ആഴ്ചയിലേയും തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ 2010
ആഴ്ച ആഴ്ച ആഴ്ച ആഴ്ച ആഴ്ച ആഴ്ച ആഴ്ച


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34

Newtons cradle animation book 2.gif
35

The Earth seen from Apollo 17.jpg
36

Alfa beta gamma radiation penetration ml.svg
37

Alfa beta gamma radiation penetration ml.svg
38

Palanca-ejemplo.jpg
39

Palanca-ejemplo.jpg
40

Gyroscope precession.gif
41

Gyroscope precession.gif
42

Laser diffraction - CILAS.jpeg
43

Laser diffraction - CILAS.jpeg
44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56