കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/ചിത്രം/2009 ആഴ്ച 32

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
243 Ida large.jpg
243 ഐഡ എന്ന ഛിന്നഗ്രഹം