കവാടം:ജ്യോതിഃശാസ്ത്രം/ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ/2015 ഒക്ടോബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗ്രഹം ഖഗോളരേഖാംശം അവനമനം ദിഗംശം ഉന്നതി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കാന്തിമാനം ഉദയം അസ്തമയം രാശി
ബുധൻ 12മ.41മി.16.2സെ. -04°26മ'22.3" 100.5° 86.1° 0.7455AU 2 10.26am 10.32pm കന്നി
ശുക്രൻ 10മ.1മി.11.9സെ. +9°43'24" 290.7° 61.5° 0.5520AU -4 8.25am 8.30pm ചിങ്ങം
ചൊവ്വ 10മ.39മി.28.8സെ. +9°53'6" 300.2° 70.1° 2.3545AU 2 9.03am 9.08pm ചിങ്ങം
വ്യാഴം 10മ.55മി.35.2സെ. 7°52'8" 300.9° 74.5° 6.2225AU -2 9.18am 9.24pm ചിങ്ങം
ശനി 15മ.59മി.20.9സെ. -18°46'26" 111.0° 25.9° 10.6438AU 1 2.20pm 2.27am വൃശ്ചികം