എൻ‌ക്വയർ (സോഫ്റ്റ്‌വെയർ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ENQUIRE
Invented byTim Berners-Lee
പുറത്തിറക്കിയ വർഷം1980[1]
കമ്പനിCERN

1980 ൽ, ടിം ബെർണേർസ് ലീ, സേർണിൽ (CERN), പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നിർമ്മിച്ച ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പദ്ധതിയാണ് എൻ‌ക്വയർ. വേൾഡ് വൈഡ് വെബ്ബിന്റെ മുൻ‌ഗാമിയാണ് ഇതെന്നു പറയാം. എൻ‌ക്വയർ ഒരു ലളിത ഹൈപ്പർടെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. വെബ്ബിന്റെയും , സെമാന്റിക് വെബ്ബിന്റേയും ചില ആശയങ്ങൾ എൻ‌ക്വയറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, പല കാര്യങ്ങളിലും അവയിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എൻ‌ക്വയർ.


  1. Berners-Lee, Tim (May 1990). "Information Management: A Proposal". World Wide Web Consortium. ശേഖരിച്ചത് 25 August 2010.