അഷ്ടദിക്കുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
എട്ട് ദിക്കുകളെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം. ഇതിൽ N എന്നത് വടക്ക് ദിക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു

പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ദിക്കുകളെയും അവയ്ക്കിടയിലുള്ള നാല് ദിക്കുകളെയും ചേർത്ത് അഷ്ടദിക്കുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവ താഴെപറയുന്നു. വാസ്തുവിദ്യയിലും പഞ്ചാംഗഗണിതത്തിലും സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തിൽ ഈ ദിശകൾ സുപ്രധാനമായ പങ്കു വഹിക്കുന്നു.

  1. കിഴക്ക്
  2. തെക്ക്
  3. പടിഞ്ഞാറ്
  4. വടക്ക്
  5. വടക്കുകിഴക്ക്‌ (ഈശ്വാനകോൺ)
  6. തെക്കുകിഴക്ക്‌ (അഗ്നികോൺ)
  7. തെക്കുപടിഞ്ഞാറ്‌ (നിരൃതികോൺ)
  8. വടക്കുപടിഞ്ഞാറ്‌ (വായുകോൺ)

അഷ്ടദിൿപാലകർ[തിരുത്തുക]

ഭാരതീയസങ്കല്പത്തിൽ ഏട്ടു ദിക്കുകൾക്കും ഓരോ പാലകർ ഉണ്ട്. അവയുടെ വിവരം ഇങ്ങനെയാണ്:

ദിക്ക് ദിക്പാലകൻ ദിഗ്ഗജം കരിണി ഗ്രഹം
കിഴക്ക് ഇന്ദ്രൻ ഐരാവതം അഭ്രമു സൂര്യൻ
തെക്കുകിഴക്ക് വഹ്നി പുണ്ഡരീക: കപില ശുക്രൻ
തെക്ക് യമൻ വാമന: പിംഗളാ കുജൻ (ചൊവ്വ)
തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് നിരൃതി കുമുദ: അനുപമാ രാഹു (സ്വർഭാനു)
പടിഞ്ഞാറ് വരുണൻ അഞ്ജന: താമ്രകർണീ ശനി
വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് വായു പുഷ്പദന്ത: ശുഭ്രദന്തീ ചന്ദ്രൻ
(വടക്ക് കുബേരൻ സാർവ്വഭൗമ: അംഗനാ ബുധൻ
വടക്കുകിഴക്ക് ഈശൻ(ശിവൻ) സുപ്രതീക: അഞ്ജനാവതീ ബൃഹസ്പതി (വ്യാഴം)

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  • അമരകോശം ദിഗ്വർഗ്ഗം 1-3-178 മുതൽ 185വരെ വരികൾ.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അഷ്ടദിക്കുകൾ&oldid=2913959" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്