അമേരിക്കൻ സ്റ്റാഫ്ഫൊർഡ്ഷൈർ ടെറിയർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
American Staffordshire Terrier
അമേരിക്കൻ സ്റ്റാഫ്ഫൊർഡ്ഷൈർ ടെറിയർ ഒരു നായ്പ്രദർശനത്തിൽ
Kennel club standards
FCI standard
Dog (domestic dog)

അമേരിക്കൻ സ്റ്റാഫ്ഫൊർഡ്ഷൈർ ടെറിയർ എന്ന ഇനം യു.എസ്സിൽ ഉൽഭവിച്ച സാമാന്യ വലിപ്പമുള്ള ടെറിയർ നായ വർഗ്ഗമാണ്. വളരെ ഉൽസാഹഭരിതരും ശ്രദ്ധാലുക്കളൂം ആയ ഈ കൂട്ടർ അസാമാന്യ ധൈര്യശാലികലാണ്. ഉറച്ച മാംസപേശികൾ ഇവരുടേ പ്രത്യേകതയാണ്. യജമാനനോട് വളരെ കൂറൂള്ളവരാണ് ഇവർ. [1][2][3]

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

ആ കാലങ്ങളിൾ നിലനിന്നിരുന്ന പോരുകളിൽ പ്രധാനപെട്ട ഒന്നായിരുന്നു നായ്പോരു.ഇതിനായി അധികമായും ഉപയോഗിച്ചു വന്നതു ഇത്തരം നായ്ക്കളേയാണ്.

സ്വഭാവം[തിരുത്തുക]

എപ്പൊഴും ഊർജ്ജസ്വലരായിരിക്കുന്ന ഇവർ തന്റെ യജമാനന്റെ കുടൂംബത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ആരോഗ്യം[തിരുത്തുക]

ഉയർന്ന രോഗ പ്രതിരോധശേഷി, ഉറച്ച മാംസപേശികൾ എന്നിവ ഇവയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്..ആയുർദൈർഘ്യം 13 വർഷം വരെ.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Campbell, Dana (July–August 2009). "Pit Bull Bans: The State of Breed–Specific Legislation". GP-Solo. American Bar Association. 26 (5). Archived from the original on 2009-08-02. Retrieved July 30, 2009.
  2. http://www.pbrc.net/faq.html
  3. AKC.org