അന്താരാഷ്ട്ര കുടുംബദിനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

എല്ലാ വർഷവും മെയ് 15 നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കുടുംബങ്ങളുടെ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. 1993 ൽ യുഎൻ പൊതുസഭ A/RES/47/237 പ്രമേയത്തോടെ ദിനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം കുടുംബങ്ങളോട് പുലർത്തുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കുടുംബങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, ജനസംഖ്യാ പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അന്താരാഷ്ട്ര ദിനം അവസരമൊരുക്കുന്നു. [1] [2]

തീമുകൾ[തിരുത്തുക]

എല്ലാ വർഷവും യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പ്രത്യേക മുദ്രാവാക്യം നൽകുന്നു.

 • 2021 - "കുടുംബങ്ങളും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും" [3]
 • 2020 - “വികസനത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾ: കോപ്പൻഹേഗൻ & ബീജിംഗ് + 25” [4] [5]
 • 2019 - "കുടുംബങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനവും: എസ്ഡിജി 13 ൽ [6]
 • 2018 - "കുടുംബങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹങ്ങളും" [7]
 • 2017 - "കുടുംബങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, ക്ഷേമം " [8]
 • 2016 - "കുടുംബങ്ങൾ, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം, സുസ്ഥിര ഭാവി"
 • 2015 - "ചുമതലയുള്ള പുരുഷന്മാർ? സമകാലിക കുടുംബങ്ങളിലെ ലിംഗസമത്വവും കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളും"
 • 2014 - "വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് കുടുംബങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്; കുടുംബത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വർഷം + 20"
 • 2013 - "അഡ്വാൻസിംഗ് സോഷ്യൽ ഇന്റഗ്രേഷനും ഇന്റർ‌ജെനറേഷൻ സോളിഡാരിറ്റിയും"
 • 2012 - "വർക്ക് ഫാമിലി ബാലൻസ് ഉറപ്പാക്കുന്നു"
 • 2011 - "കുടുംബ ദാരിദ്ര്യവും സാമൂഹിക ഒഴിവാക്കലും നേരിടുന്നു "
 • 2010 - "ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ സ്വാധീനം"
 • 2009 - "അമ്മമാരും കുടുംബങ്ങളും: മാറുന്ന ലോകത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ"
 • 2008 - "പിതാക്കന്മാരും കുടുംബങ്ങളും: ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും"
 • 2007 - " വൈകല്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളും വ്യക്തികളും"
 • 2006 - "മാറുന്ന കുടുംബങ്ങൾ: വെല്ലുവിളികളും അവസരങ്ങളും"
 • 2005 - "എച്ച്ഐവി / എയ്ഡ്സും കുടുംബ ക്ഷേമവും"
 • 2004 - "കുടുംബത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വർഷത്തിന്റെ പത്താം വാർഷികം: പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട്"
 • 2003 - "2004 ൽ കുടുംബത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വർഷത്തിന്റെ പത്താം വാർഷികം ആചരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ"
 • 2002 - "കുടുംബങ്ങളും വാർദ്ധക്യവും: അവസരങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും"
 • 2001 - "കുടുംബങ്ങളും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും: സാമൂഹിക സമന്വയം കെട്ടിപ്പടുക്കുക"
 • 2000 - "കുടുംബങ്ങൾ: വികസനത്തിന്റെ ഏജന്റുമാരും ഗുണഭോക്താക്കളും"
 • 1999 - "എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും കുടുംബങ്ങൾ"
 • 1998 - "കുടുംബങ്ങൾ: അധ്യാപകരും മനുഷ്യാവകാശ ദാതാക്കളും"
 • 1997 - "പങ്കാളിത്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കുടുംബങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുക"
 • 1996 - "കുടുംബങ്ങൾ: ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും ഭവനരഹിതരുടെയും ആദ്യ ഇരകൾ"

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Edmund Jan Osmańczyk, Anthony Mango (2003), Encyclopedia of the United Nations and international agreements, p. 699
 2. UN: International Day of Families
 3. "International Day of Families, 15 May 2021". UN.
 4. "International Day of Families 2020: Date, Theme and Quotes to Share with Your Loved Ones". News18. Retrieved 2020-05-15.
 5. "International Family Day 2020: The Whole Earth Is One Family". S A NEWS (in അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്). 2020-05-15. Retrieved 2020-05-15.
 6. "International Family Day: Date, Importance, Theme - All You Need To Know". NDTV.com. Retrieved 2020-05-15.
 7. "International Day of Families, 15 May 2018". UN.
 8. "2017 International Day of Families". UN.