സുസ്ഥിരത

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
A view of the Earth from space.
സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കുക വഴി, ഭൂമിൽ മനുഷ്യ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അവസ്ഥ തുടർന്നുപോകുവാൻ സാധിക്കും.

അനന്തകാലത്തോളം വൈവിധ്യവും സമൃദ്ധവുമായി നിലനിൽക്കാനുള്ള ജൈവ വ്യവസ്ഥകളുടെ സവിശേഷതകളെയാണ് പൊതുവെ ആവാസ വിജ്ഞാനത്തിൽ, സുസ്ഥിരത (ഇംഗ്ലീഷ്: sustainability ,from sustain and ability) എന്നതുകൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്.വളരെകാലം നിലനിൽക്കുന്നതും ആരോഗ്യകരമായതുമായ തണ്ണീർതടങ്ങളും, വനങ്ങളും സുസ്ഥിരമായ ജൈവ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. കൂടുതൽ. സുസ്ഥിരതയുടെ ആധാര തത്ത്വം എന്നത് സുസ്ഥിരവികസനമാണ്. ഇതിൽ പരസ്പര ബന്ധിതമായ നാല് മണ്ഡലങ്ങളാണുള്ളാത്: ആവാസ വ്യവസ്ഥ, സാമ്പത്തികം, രാഷ്ട്രീയം, സാംസ്കാരികം.[1] സുസ്ഥിര വികസനം, പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സുസ്ഥിരതതാ പഠനം.

പൊതുവായ ഒരു ആദർശകാര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നത്താൽ സവിശേഷമായ സാമൂഹിക-പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നും സുസ്ഥിരതയെ നിർവചിക്കാം.[2] നിർവചനപ്രകാരം ആദർശകാര്യം എന്നത് നിർദ്ധിഷ്ട സമയത്തിലും സ്ഥലത്തിലും വെച്ച് അപ്രാപ്യമായത് എന്നാണ്.[2] മനുഷ്യരുടെയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടേയും നിലനിൽപ്പിന് ആരോഗ്യകരമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയും നൈസർഗ്ഗിക പരിസ്ഥിതിയും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിലേൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുതകുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് പരിസ്ഥിതി-സൗഹൃദമായ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനിയറിംഗ്, പരിസ്ഥിതി വിഭവ മാനേജ്മെന്റ്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നിവ. ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി, ഭുഅമ ശാസ്ത്രം, പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം, കൺസർവേഷൻ ബയോളജി എന്നീ ശാസ്ത്രശാഖകളിൽനിന്ന് ഇതിനാവശ്യമായ അറിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.[3]

തത്ത്വവും ആശയങ്ങളും[തിരുത്തുക]

അളവുകൾ[തിരുത്തുക]

= സുസ്ഥിര വികസന ലങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. James, Paul; Magee, Liam; Scerri, Andy; Steger, Manfred B. (2015). Urban Sustainability in Theory and Practice:. London: Routledge.; Liam Magee; Andy Scerri; Paul James; Jaes A. Thom; Lin Padgham; Sarah Hickmott; Hepu Deng; Felicity Cahill (2013). "Reframing social sustainability reporting: Towards an engaged approach". Environment, Development and Sustainability. Springer.
  2. 2.0 2.1 Wandemberg, JC (August 2015). Sustainable by Design. Amazon. p. 122. ISBN 1516901789. ശേഖരിച്ചത് 16 February 2016.
  3. Bakari, Mohamed El-Kamel. The Dilemma of Sustainability in the Age of Globalization: A Quest for a Paradigm of Development. New York: Lexington Books, 2017. ISBN 978-1498551397
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സുസ്ഥിരത&oldid=3222448" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്